Документ № 1084 від 21.09.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Проєкт РІШЕННЯ

(нова редакція від 23.09.2021)

21.09.2021 №1084
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Рівненської обласної ради від 19.08.2021 №265 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік», розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 17.09.2021 №694 «Про міжбюджетні трансферти»,беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 № 156, від 05.03.2021 № 169, від 31.03.2021 № 216, від 30.04.2021 №368, від 28.05.2021 №423, від 25.06.2021 №531, від 20.08.2021 №609 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на1 499180 грн (додаток 1) за рахунок  офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 764286,05 грн (додаток 3) за рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 8 590 грн;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 470 289 грн;

збільшення видатків загального фонду за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 285 407,05 грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 2 134 893,95 грн (в тому числі  видатки    бюджету    розвитку спеціального фонду  бюджету на суму    2 134 893,95 грн) згідно додатків 3, 5 за рахунок:

-     коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2 134 893,95 грн, в тому числі за рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 555 697 грн;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 464 604 грн;

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що створився на початок 2021 року в сумі 1 400 000 грн;

зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 285 407,05 грн.

4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 43 792 481, 91 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 83 236 761,95 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 82 068 213,95 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 2 576 652, 94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104, 94 грн.

5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 цього рішення.

6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 775 490 126,94 грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 731 047 645,03 грн, кредитування загального фонду бюджету громади у сумі 650 000 грн.

11. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                   Олександр МЕНЗУЛВкладення: