Документ № 2645-ПРР-VIII-7310 від 06.10.2023 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

____ сесія VIII скликання

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

06.10.2023 м.Вараш №2645-ПРР-VIII-7310
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-РР-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 19.01.2023 № 1787-РР-VIII, від 09.02.2023 № 1799-РР-VIII, від 10.03.2023 №1854 -РР-VIII, від 04.04.2023 №1894-РР-VIII, від 03.05.2023 №1902-РР-VIII, від 07.06.2023 №1958-РР-VIII, від 09.06.2023 №1963-РР-VIII«Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», від 16.08.2023 №2026-РР-VIII, від 08.09.2023 №2084-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:

1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік на 2728 450 грн згідно з додатком 1 за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади.

1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 1 520 000 грн (додаток 3).

1.3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік ( додатки 2, 3) на суму 1 208 450 грн (в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 1 208 450 грн) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 208 450 грн.

1.4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (додаток 2), установивши дефіцит загального фонду бюджету у сумі 14 690 058 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 127 558 098 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 127 448 473,37 грн, залишки коштів спеціального фонду бюджету, що утворилися на кінець 2022 року на суму 109 624,63 грн, з них: фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 70 000 грн; міського територіального дорожнього фонду на суму 39 624,63 грн.

1.5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.6. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.7. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 951 713 829,77 грн.

1.8. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 966 403 887,77 грн.

2. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3. Відділу забезпечення діяльності ради забезпечити опублікування цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                           Олександр МЕНЗУЛВкладення: