Документ № 1899-РР-VIII від 03.05.2023 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

33 сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

03.05.2023 м.Вараш №1899-РР-VIII
 
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Вараської міської територіальної громади на 2023 рік №7200-ПР-04

З метою організації сталого функціонування Вараської міської територіальної громади в умовах правового режиму воєнного стану для забезпечення підтримки соціальної, медичної та комунальної інфраструктури в належному стані та для забезпечення умов виконання угод про членство в добровільних недержавних неприбуткових об'єднаннях, враховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись пунктом двадцять два частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями Вараської міської ради, Вараська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку Вараської міської територіальної громади на 2023 рік №7200-ПР-04, що затверджена рішенням Вараської міської ради від 21.12.2022 №1780-РР-VIIІ, наступні зміни:

таблицю «Перелік заходів по сплаті членських внесків» розділу 2.4 «Адміністративна політика. Розвиток електронного урядування» викласти в новій редакції, що додається;

додаток 3 «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2023 році» до Програми економічного і соціального розвитку Вараської міської територіальної громади на 2023 рік викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків та постійні комісії Вараської міської ради.

Міський голова                                                           Олександр МЕНЗУЛВкладення: