Документ від 18.10.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

18.10.2022


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
18.10.2022
 
Відстеження результативності регуляторного акта - рішення Кузнецовської міської ради від 29 квітня 2011 року №121 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Кузнецовськ» із змінами від 30 грудня 2014 року №1776

м. Вараш                                                                                                     13 жовтня 2022 року

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Кузнецовської міської ради від 29 квітня 2011 року №121 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Кузнецовськ» із змінами від 30 грудня 2014 року №1776.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю державного регулювання – є затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті на засіданні міської ради де буде чітко встановлено порядок та умови надання і скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами, встановлення вимог до розміщення об’єктів зовнішньої реклами, визначення за погодженням з відповідними службами місць для розміщення реклами та визначення плати за надання у користування місць.

4.Строк виконання заходів відстеження

З 01.01.2022 по 13.10.2022

5.Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники:

- загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами на території міста;

- загальна кількість рекламних конструкцій;

- кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами;

- кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

- розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісні показники:

з/п

Найменування

показника

2020 р. 2021 р.

9 місяців

2022 р.

1 Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами на території міста. 14 14 14
2 Загальна кількість рекламних конструкцій 31 40 40
3 Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами 17 11 0
4 Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами 14 5 6
5 Розмір надходження плати до місцевого бюджету за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами 105 658,41 грн. 114 240,16 грн. 29 363,77 грн.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей

Регуляторний акт - рішення Кузнецовської міської ради від 29 квітня 2011 №121 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Кузнецовськ» зі змінами від 30 грудня 2014 року №1776 має достатній низький ступінь досягнення визначених цілей, оскільки не забезпечує виконання вимоги діючого законодавства України.

Разом з тим, з огляду на тенденцію кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта спостерігається зниження попиту на розміщення зовнішньої реклами та як результат значне зниження надходжень до місцевого бюджету.

Отже, результати реалізації положень регуляторного акта мають низьку динаміку, є неефективними та не досягають задекларованих цілей.

Зауваження до регуляторного акта:

Рішення міської ради від 29 квітня 2011 №121 (зі змінами від 30 грудня 2014 №1776) «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Кузнецовськ» (далі - Рішення) потребує приведення у відповідність до Постанови Верховної ради України від 19 травня 2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Вараської міської ради від 06 квітня 2017 року №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету».

В розділі I. Рішення Загальні положення визначено, що місця розміщення зовнішньої реклами мають бути затверджені рішенням міської ради, проте дані місця досі не визначені, схема розташування відсутня. Такий орган, як Державтоінспекція ліквідовано. Відбулись структурні зміни безпосередньо у виконавчому комітету Вараської міської ради та змінено розподіл повноважень.

Розділ V. Рішення Соціальна реклама, не врегульовано жодними законодавчими та нормативними актами.

З моменту набрання чинності даного Рішення, відбулись численні зміни в законодавстві, зокрема:

- в Типові правила постановою Кабінету міністрів України від 23 травня 2012 №495 «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами» внесено зміни в частині доповнення вимог по встановленню рекламних вивісок та табличок, додано пункт щодо демонтажу вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог Правил;

- прийнято Закон України від 09 квітня 2014 №1193 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», яким внесено зміни щодо вимог до заборони розміщення об’єктів зовнішньої реклами;

- набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 №1173 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності» в якій регламентовано зміни до Типових правилах розміщення зовнішньої реклами в частині видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклам.

Крім того, відповідно до підпунктом 13, пункту а, статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» питання надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами відноситься до відання власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів ради. Відповідно до пункту 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на  підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

З огляду на зазначене, враховуючи виявлені суперечності Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» даний регуляторний акт потребує визнання таким, що втратив чинність, як такий, що не відповідає принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме, забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

Поряд з тим, є необхідність в розробці і прийнятті нового регуляторного акта, яким буде врегульовано питання розміщення зовнішньої реклами в громаді та який відповідатиме вимогам чинного законодавства України.  

Міський голова        Олександр МЕНЗУЛ


Вкладення: