Документ від 26.09.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

26.09.2022


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
26.09.2022
 
Відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 08 липня 2013 №96 «Про затвердження положення про Порядок проведення на території міста Кузнецовськ виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності».

м. Вараш                                                                                          21 вересня 2022 року

 

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 08 липня 2013 №96 «Про затвердження положення про Порядок проведення на території міста Кузнецовськ виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності».

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Управління економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради

3. Цілі прийняття акта.

Ціллю прийняття регуляторного акта є створення належних умов для участі вітчизняних підприємств у традиційних виставково-ярмаркових заходах, у рамках яких запроваджено просування на споживчий ринок конкурентоспроможної вітчизняної продукції, налагодження взаємовигідних ділових контактів між суб’єктами господарювання.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Відповідно до аналізу регуляторного впливу та статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Січень 2022 року – вересень 2022 року.

5. Тип відстеження.

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта використовується статистичний метод одержання даних, а також дослідження відповідності діючому законодавству України.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи мету та основні цілі прийняття регуляторного акта для відстеження його результатів визначено такі показники, як кількість проведених на території міста Вараш виставково-ярмаркових та презентаційних заходів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Кількісні та якісні показники результативності дії регуляторного акта:

№ п/п Показник 2019 рік 2020 рік 2021 рік 6 місяців 2022 року
Кількість проведених на території міста Вараш виставково-ярмаркових та презентаційних заходів, всього од. 1 0 0

0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт - рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 08 липня 2013 №96 «Про затвердження положення про Порядок проведення на території міста Кузнецовськ виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності» має низький ступінь досягнення визначених цілей,оскільки частиною четвертою статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244.

Пунктом 1.11 Порядку передбачено, що у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування, здійснюється тільки розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів. Згідно пункту 8 статті 30 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері торговельного обслуговування, громадського харчування, належать виключно організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

Результати реалізації положень регуляторного акта мають низьку динаміку, є неефективним та не досягнув задекларованих цілей.

Зауваження до регуляторного акта:

При проведенні періодичного відстеження результативності регуляторного акта виявлено наступні суперечності вимогам діючого законодавства України, а саме:

На сьогодні відповідно до Постанови Верховної ради України від 19 травня 2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» місто Кузнецовськ перейменовано в місто Вараш.

Відповідно до рішення Вараської міської ради від 06.04.2017 №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради  та її виконавчого комітету» Кузнецовська міська рада та виконавчий комітет Кузнецовської міської ради перейменовано у Вараську міську раду та відповідно у виконавчий комітет Вараської міської ради.

Також, рішенням двадцять дев'ятої сесії Вараської міської ради від 26.10.2018 №1201 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення» до територіальної громади міста Вараш приєднано територіальну громаду села Заболоття, а відповідно до розпорядження КМУ від 12.06.2020 №722-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області» до складу Вараської міської територіальної громади приєднано Більськовільську сільську раду, Мульчицьку сільську раду, Озерецьку сільську раду, Собіщицьку сільську раду, Сопачівську сільську раду та Старорафалівську сільську раду, у зв’язку з чим утворено Вараську міську територіальну громаду.

Частиною 4 статті 28 Закону України від 17.02.2011 №3038 VI«Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон №3038) визначено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджується наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року №244 (далі - Порядок).

Пунктом 1.11 порядку передбачено встановлення органом місцевого самоврядування порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів.

Таким чином, вимогами чинного законодавства не передбачено розробка органами місцевого самоврядування положень (порядків) проведення виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності, а лише передбачається розробка органом місцевого самоврядування порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється.

Водночас зі змісту розділу 2 Положення про Порядок проведення на території міста Кузнецовськ виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності вбачається, що замовник (суб’єкт господарювання, які мають намір здійснити виставково-ярмаркову та презентаційну діяльність), звертається до відповідного органу місцевого самоврядування із відповідною заявою встановленого зразка та іншими необхідними документами про можливість проведення виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності.

Разом з тим, пунктом 2.1 Положення передбачено, отримання рішення виконавчого комітету міської ради на право організації та проведення виставково - ярмаркового, презентаційного заходу, проте даний пункт суперечить пункту 2.4 цього ж Положення, яким регламентовано розробка розпорядження міського голови про організацію проведення на території міста виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності.

На сьогоднішній день, у законодавчих актах, відповідно до яких розроблено Положення, відсутні норми щодо процедури видачі погодження на розміщення об’єктів виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності, а також в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» відсутні повноваження міського голови в сфері організації проведення виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності.

Виходячи з вищевикладеного, чинним законодавством України не передбачено повноважень органу місцевого самоврядування щодо затвердження положень (порядків) про організацію проведення на території міста виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності.

З огляду на зазначене, даний регуляторний акт - рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 08 липня 2013 №96 «Про затвердження положення про Порядок проведення на території міста Кузнецовськ виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності» не відповідає вимогам чинного законодавства та потребує скасування, як такий, що не відповідає принципам державної регуляторної політики встановлених чинним законодавством, а саме, забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

Міський голова          Олександр МЕНЗУЛ


Вкладення: