Документ від 12.08.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

12.08.2022


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
12.08.2022
 
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта №7200-СЗ-12-22 - рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 28 липня 2011 №157 «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»

м. Вараш                                                                             05 серпня 2022 року

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 28 липня 2011 №157 «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Управління економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

- надання методичної допомоги суб’єктам господарювання всіх форм власності, які надають послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

- захисту прав споживачів транспортних послуг (пасажирів) щодо попередження не обґрунтованого підвищення тарифів та відповідності вартості проїзду якості транспортних послуг;

- захисту прав перевізників з метою задоволення їх підприємницьких інтересів та забезпечення інвестиційної привабливості ринку пасажирських автомобільних перевезень, в тому числі у випадках об’єктивних змін умов господарювання (чинників, які впливають на розмір тарифів);

- забезпечення сталих умов роботи міського автомобільного транспорту загального користування в місті Вараш.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Відповідно до аналізу регуляторного впливу та статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Січень 2022 року – Серпень 2022 року.

5. Тип відстеження.

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта використовується статистичний метод одержання даних, а також дослідження відповідності діючому законодавству України.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи мету та основні цілі прийняття регуляторного акта для відстеження його результатів визначено такі показники:

-  кількість перевізників, які здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах;

-  кількість звернень щодо зміни тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

-  кількість прийнятих рішень про зміну тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні та якісні показники результативності дії регуляторного акта:

п/п Показник 2019 рік 2020 рік 2021 рік
1 Кількість перевізників, які здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах 2 2 2
2 Кількість звернень щодо зміни тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 1 1 -
3 Кількість прийнятих рішень про зміну тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. 1 1 -

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт - рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 28 липня 2011 №157 «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» має низький ступінь досягнення визначених цілей, оскільки при розгляді поданих документів щодо можливості зміни тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування використовується виключно наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 17 листопада 2009 №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».

Результати реалізації положень регуляторного акта мають низьку динаміку, є неефективним та не досягнув задекларованих цілей.

Зауваження до регуляторного акта:

При проведенні періодичного відстеження результативності регуляторного акта виявлено ряд суттєвих невідповідностей, а саме:

На сьогодні відповідно до Постанови Верховної ради України від 19 травня 2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» місто Кузнецовськ перейменовано в місто Вараш.

Відповідно до рішення Вараської міської ради від 06 квітня 2017 №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради  та її виконавчого комітету» Кузнецовська міська рада та виконавчий комітет Кузнецовської міської ради перейменовано у Вараську міську раду та відповідно у виконавчий комітет Вараської міської ради.

Також, рішенням двадцять дев'ятої сесії Вараської міської ради від 26 жовтня 2018 №1201 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення» до територіальної громади міста Вараш приєднано територіальну громаду села Заболоття, а відповідно до розпорядження КМУ від 12 червня 2020 №722-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області» до складу Вараської міської територіальної громади приєднано Більськовільську сільську раду, Мульчицьку сільську раду, Озерецьку сільську раду, Собіщицьку сільську раду, Сопачівську сільську раду та Старорафалівську сільську раду, у зв’язку з чим утворено Вараську міську територіальну громаду.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт» реалізація єдиної тарифної політики передбачає затверджену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, методику розрахунку тарифів за видами перевезень.

Механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування регламентовано наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17 листопада 2009 №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».

Діючим законодавством не передбачена необхідність розробки локальних нормативно-правові актів органу місцевого самоврядування з питань розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту.

З огляду на зазначене, даний регуляторний акт - рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 28 липня 2011 №157 «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»не відповідає вимогам чинного законодавства тапотребує визнання таким, що втратив чинність, як такий, що не відповідає принципам державної регуляторної політики встановлених чинним законодавством, а саме, забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

Міський голова      Олександр МЕНЗУЛ


Вкладення: