Документ № 217-р від 18.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

18.08.2021


УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

м.Вараш

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

18.08.2021 №217-р
 
Про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником яких є Вараська міська рада та її виконавчий комітет

З метою реалізації політики відкритих даних,  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами, керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 та статтею 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Вараська міська рада та її виконавчий комітет (додаток 1).

2. Затвердити Положення про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на офіційному вебсайті Вараської міської ради та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (додаток 2). 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Вараської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій:

1) визначити посадових осіб, відповідальних за оприлюднення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (далі – відповідальні особи) наофіційному вебсайті Вараської міської ради та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, із зазначенням змін в їх посадових інструкціях, та надати відповідну інформацію для подальшого узагальнення відділу інформаційних технологій виконавчого комітетуВараської міської ради.

2) взяти під особистий контроль достовірність, своєчасність та повноту надання інформації на офіційний вебсайті Вараської міської ради та Єдиний державний вебпортал відкритих даних визначеними відповідальними особами кожного структурного підрозділу виконавчого комітету Вараської міської ради та комунальних підприємств Вараської міської ради.

3) розглянути можливість формування та оприлюднення додаткових наборів даних у встановленому порядку у разі високого суспільного інтересу до даних, що не включені до переліку.

4. Відповідальним особам за оприлюднення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних:

1) забезпечити систематичне оприлюднення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних наофіційному вебсайті Вараської міської ради та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та подальше регулярне їх оновлення;  

2) розміщувати інформацію на офіційному вебсайті Вараської міської ради та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних у форматі відповідно до підпункту 2.4 пункту 2 Положенняпро набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

5. Відділу інформаційних технологій виконавчого комітету Вараської міської ради:

1) здійснювати технічну і консультаційну підтримку відповідальних осіб структурних підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств Вараської міської ради щодо підготовки наборів даних у формі відкритих даних;

2) здійснювати інформаційний аудит щонайменше один раз на рік та результати інформаційного аудиту розпорядника інформації оприлюднювати на офіційному вебсайті Вараської міської ради та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 01.10.2019 №294-р «Про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником яких є Вараська міська рада та її виконавчий комітет».

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Сергія ДЕНЕГУ.

Міський голова                                                  Олександр МЕНЗУЛ

        Вкладення: