Документ № 431 від 04.06.2021 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Дев'ята сесія

РІШЕННЯ

04.06.2021 №431
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 №166 «Про врегулювання відносин щодо оренди майна комунальної власності Вараської міської територіальної громади (крім земельних питань)»

Враховуючи рішення міської ради від 24.02.2021 року №110 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», від 31.03.2021 року №217 «Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 24.02.2021 № 110 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління»,від 14.04.2021 №308 «Про створення юридичної особи - Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради» з метою реалізації норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, керуючись статтями 25, 60 «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.02.2021 року №166 «Про врегулювання відносин щодо оренди майна комунальної власності Вараської міської територіальної громади (крім земельних питань)» наступні зміни, а саме:

1) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції: «включення нерухомого майна та іншого майна, що належить до комунальної власності до Переліку першого типу та Переліку другого типу»;

2) абзац 5 пункту 4 після слів «…проведення аукціону» доповнити словами «… або через проведення аукціону.»;

3) в пункті 6 підпункт 6.1. викласти в новій редакції та доповнити підпунктом 6.1.1. такого змісту:

6.1. виконавчий комітет Вараської міської ради щодо:

- нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин) комунальної власності, яке перебуває на балансі виконавчого комітету Вараської міської ради;

- іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває на балансі виконавчого комітету Вараської міської ради.

Виконавчий комітет, як орендодавець, має право делегувати окремі повноваження щодо оренди іншим виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям, закладам Вараської міської територіальної громади на підставі відповідних рішень виконавчого комітету.

6.1.1. департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради:

- єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів;

- нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин) комунальної власності;

- іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності.

4) в тексті рішення слова «відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради» замінити на слова «Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та благоустрою.

        

Міський голова                                                               Олександр МЕНЗУЛВкладення: