Документ № 166 від 24.02.2021 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Шоста сесія

РІШЕННЯ

24.02.2021 №166
 
Про врегулювання відносин щодо оренди майна комунальної власності Вараської міської територіальної громади (крім земельних питань)

З метою реалізації норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, керуючись статтями 25, 60 «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Визначити виконавчий комітет Вараської міської ради – уповноваженим органом управління в сфері орендних відносин з майна Вараської міської територіальної громади (надалі – уповноважений орган).

2. Встановити, що підприємства, установи, заклади, організації, яким передано комунальне майно та закріплене за ними на праві оперативного управління або господарського відання (надалі – балансоутримувачі), є орендодавцями щодо нерухомого майна комунальної власності, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів на одного балансоутримувача, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що обліковується на їх балансі, у випадках встановлених чинним законодавством України.

3. Вараською міською радою приймаються рішення щодо оренди майна комунальної власності, а саме:

- щодо включення єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їх відокремлених структурних підрозділів до Переліку першого чи другого типу;

- щодо включення об’єктів комунальної власності (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії до Переліку другого типу.

4. Доручити виконавчому комітету Вараської міської ради приймати рішення щодо:

- включення нерухомого майна та іншого майна, що обліковується на балансі виконавчого комітету Вараської міської ради до Переліку першого типу та Переліку другого типу;

- погодження балансоутримувачу рішення про намір передачі об’єктів комунальної власності в оренду, а у випадку, коли уповноважений орган управління є ініціатором передачі комунального майна в оренду, надає балансоутримувачу рішення про доцільність його передачі;

- доцільності передачі єдиного майнового комплексу комунальної власності в оренду, готує проект рішення Вараської міської ради і подає його на розгляд міської ради;

- погодження змін балансоутримувачам до договорів оренди майна комунальної власності;

- погодження рішення орендодавця або балансоутримувача про продовження (відмову) договору оренди комунального майна, укладеного без проведення аукціону;

- погодження балансоутримувачу рішення про надання згоди або відмови на здійснення ремонту (поліпшень) майна комунальної власності, переданого в оренду за рахунок орендаря;

- погодження балансоутримувачу рішення про надання майна комунальної власності в суборенду тощо.

5. Підприємства, установи та організації, що є в підпорядкуванні Вараської міської ради, приймають рішення щодо включення до Переліку першого типу майна Вараської міської територіальної громади, не зазначеного у пунктах 3 та 4 цього рішення, у відповідності до діючого законодавства України.

6. Наділити повноваженнями орендодавця:

6.1. виконавчий комітет Вараської міської ради щодо:

- єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів;

- нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин) комунальної власності;

- іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває на балансі виконавчого комітету.

Виконавчий комітет, як орендодавець, має право делегувати окремі повноваження щодо оренди іншим виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям, закладам Вараської міської територіальної громади на підставі відповідних рішень виконавчого комітету.

6.2. балансоутримувачів комунального майна щодо:

- іншого окремого  індивідуально визначеного майна;

- нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних заходів – на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії.

6.3. У випадку передачі нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна в оренду виконавчому комітету Вараської міської ради орендодавцем є Вараська міська територіальна громада.

7. Уповноважити відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради, вчиняти такі дії:

7.1. розглядати заяви з питань оренди єдиних майнових комплексів, нерухомого майна та за результатами розгляду готувати відповідні проекти рішень виконавчого комітету;

7.2. готувати проекти рішень виконавчого комітету, міської ради з питань оренди єдиних майнових комплексів, нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна;

7.3. візувати договори оренди єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин) комунальної власності та додаткові угоди (договори) до них.

8. Уповноважити відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради внести до електронної торгової системи інформацію відповідно до підпункту 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна».

9. Уповноважити балансоутримувачів від імені виконавчого комітету Вараської міської ради – орендодавця нерухомого майна:

9.1. зараховувати авансові внески на свої рахунки відповідно до вимог чинного законодавства;

9.2. передавати об’єкти в оренду та приймати об’єкти з оренди по акту приймання-передачі та здійснювати підготовку проектів таких актів.

10. Зобов’язати балансоутримувачів комунального майна вчиняти такі дії:

10.1. розглядати заяви з питань оренди та приймати рішення відповідно до вимог законодавства України з питань оренди комунального майна, рішень міської ради та її виконавчого комітету;

10.2. укладати та підписувати договори оренди комунального майна відповідно до вимог законодавства України з питань оренди комунального майна, рішень міської ради та її виконавчого комітету;

10.3. укладати договори з операторами електронних майданчиків, реєструватись в електронній торговій системі та вчиняти інші дії відповідно до вимог законодавства України з питань оренди комунального майна та локальних нормативно-правових актів міської ради та її виконавчого комітету;

10.4. здійснювати переоцінку комунального майна, яке перебуває в них на балансі, а також виступати замовником незалежної оцінки об’єктів оренди для визначення їх ринкової (оціночної) вартості у випадках, визначених законодавством України з питань оренди комунального майна, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету;

10.5. вести облік майна, контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання комунального майна, яке перебуває в них на балансі, в т.ч. переданого в оренду та щомісячно дану інформацію подавати до відділу майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради;

10.6. здійснювати контроль за виконанням умов укладених ними договорів оренди комунального майна, в тому числі претензійно-позовну роботу щодо виконання таких договорів.

11. Визначити наступне:

11.1. балансоутримувачі комунального майна самостійно без погодження уповноваженого органу управління – виконавчого комітету приймають рішення про намір передачі в оренду нерухомого майна або рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку щодо нерухомого майна у випадках, визначених Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»;

11.2. балансоутримувачі комунального майна за погодженням уповноваженого органу управління – виконавчого комітету Вараської міської ради приймають рішення про намір передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна або рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку щодо такого майна у випадках, визначених Законом.

11.3. рішення балансоутримувача про відмову у включенні нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна до одного з Переліків відповідного типу може бути скасовано або змінено відповідним рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради.

11.4. рішення орендодавця про включення/відмову у включенні нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна до одного з Переліків відповідного типу може бути скасовано або змінено відповідним рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради або Вараської міської ради;

11.5. рішення орендодавця про відмову у включенні єдиного майнового комплексу до одного з Переліків відповідного типу може бути скасовано або змінено відповідним рішенням міської ради.

12. Вараській міській раді та балансоутримувачам майна Вараської міської територіальної громади укладати договори чи додаткові угоди при здійсненні правочинів щодо оренди після набрання чинності цього рішення.

13. Організаційне виконання рішення покласти на орендодавців, балансоутримувачів, уповноважений орган, відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та благоустрою.

Міський  голова                                                                Олександр МЕНЗУЛВкладення: