Документ від 16.12.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

16.12.2020


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
16.12.2020
 
Звіт про базове відстеження результативності рішення Вараської міської ради від 31.07.2019 № 1440«Про затвердження Порядку відрахування до бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями»

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється 

Рішення Вараської міської ради від 31.07.2019 № 1440 «Про затвердження Порядку відрахування до бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями»

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради. 

3. Цілі прийняття акта

Реалізація міською радою права, наданого їй пунктом 29 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; встановлення порядку відрахування до бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями; здійснення міською радою повноважень щодо управління майном територіальної громади; ефективного використання комунального майна та здійснення контролю; забезпечення виконання пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України.

4. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта

Грудень2020. 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове. 

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувалися дані щоденних, місячних, квартальних і річних звітів УДКСУ в м. Вараші про виконання місцевого бюджету за доходами, а також дані виписок (розшифровок) до щоденних звітів про виконання місцевого бюджету за доходами.

Шляхом моніторингу щоденних виписок (розшифровок), аналізу надходжень частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, (в тому числі в розрізі платників), одержані кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Кількісними показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта, є кількість комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань; якісними - обсяг надходжень до бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.

На час проведення відстеження під дію регуляторного акта підпадало сім комунальних підприємств, заснованих міською радою:

- Кузнецовське міське комунальне підприємство,

- КП «Міські електричні мережі»,

- КП «Агентство нерухомості «Перспектива»,

- КП «Бюро технічної інвентаризації» м.Вараш,

- КП «АрхПроект»,

- КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» ВМР,

- КП «Благоустрій» ВМР.

Показники результативності регуляторного акта

Назва показника 2019 рік січень-листопад 2020 року  
1 2 3  
Кількість комунальних підприємств, од. 7 7  
Обсяг надходжень до місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, тис. грн 264,2 144,7  
в т.ч. від підприємств:                                  
КП «Міські електричні мережі» 145,8 -  
КП «Бюро технічної   інвентаризації» м.Вараш 0,1 0,4  
КП «АрхПроект - -  
КП «Агентство нерухомості «Перспектива» - 3,2  
КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» ВМР 112,2 126,5  
КП «Благоустрій» ВМР 6,1 14,6  
Кузнецовське міське комунальне підприємство - -  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей  

Результатом прийняття рішення Вараської міської ради від 31.07.2019 № 1440 «Про затвердження Порядку відрахування до бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» є надання юридичної підстави платникам для здійснення відповідних платежів у бюджет Вараської міської об’єднаної територіальної громади.

Позитивним наслідком прийняття рішення є додаткові надходження до загального фонду бюджету територіальної громадина виконання власних повноважень.

Начальник фінансового управління                                       Валентина ТАЦЮКВкладення: