Документ від 24.04.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

30.04.2020


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
24.04.2020
 
Відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 29.05.2008 №172 «Про затвердження Положення про переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки»

м.Вараш                                                                     24 квітня 2020 року  

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

  Рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 29.05.2008 №172  «Про затвердження Положення про переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економіки виконавчого комітету Вараської міської ради, головний спеціаліст з обліку житла виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Застосування механізму переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі з метою відкриття об’єктів певного виду призначення, врегулювання правових відносин, що виникають у процесі розміщення об’єктів у житловому фонді міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відповідно до аналізу регуляторного впливу та ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Січень 2020 року – Квітень 2020 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження.

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводитьсяна основі відповідності норм діючому законодавству України.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Проведення відстеження результативності даного регуляторного акту зумовлено виявленням невідповідності діючому законодавству України, а саме: Житлового кодексу Української РСР, вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Для отримання відстеження результативності проведено аналіз діючого законодавства.

8. Кількісні та якісні показники результативності.

Якісні показники – прогнозований соціальний ефект.

Врегулювання порядку переводу житлових приміщень в нежитлові, прозорість дій влади, зменшення порушень законодавства в сфері містобудування. Спрощення процедури, скорочення термінів поліпшення бізнес-середовища міста, відкриття нових об’єктів соцкульпобуту, додаткові робочі місця.

Кількісні показники:

1) кількість переведених із житлового в нежитловий фонд приміщень (квартир);

2) місячний строк прийняття рішення про надання дозволу на переведення житлових приміщень до розряду нежитлових з моменту подання відповідних матеріалів;

3) прогнозоване зменшення кількості скарг мешканців житлових будинків на самовільне переобладнання квартир під офіси, магазини, тощо.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Приведення у відповідність діючих нормативно-правових актів місцевого значення.

Зауваження до рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 29.05.2008 №172 «Про затвердження Положення про переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки».

Відповідно до ст.8 Житлового кодексу Української РСР (далі - Кодекс) переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в нежилі, як правило, не допускається. У виняткових   випадках переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі може здійснюватися за рішенням органів, зазначених у частині другій ст. 7 цього Кодексу, де регламентовано, що непридатні для проживання жилі будинки і жилі приміщення переобладнуються для використання в інших цілях або такі будинки зносяться за рішенням виконавчого комітетуобласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів.Також, відповідно до статті 26 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» за необхідності може бути здійснене переведення приміщення у нежиле на термін дії договору оренди або постійно у порядку, встановленому законодавством. Повноваження виконавчих комітетів міських, селищних, сільських Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення охоронності житлового фонду, визначені статтею 16 Кодексу, якою не передбачено повноважень щодо необхідності та/або можливості затвердження будь-яких Положень якими визначається механізм переведення житлових будинків, приміщень (квартир) у нежитлові і навпаки – з нежитлових у житлові.Отже, чинним законодавством не передбачено правових підстава для здійснення органами місцевого самоврядування переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках приватної форми власності. 

З огляду на зазначене, даний регуляторний акт - рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 29.05.2008 №172  «Про затвердження Положення про переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки»не відповідає вимогам чинного законодавства тапотребує скасування, як такий, що не відповідає принципам державної регуляторної політики встановлених чинним законодавством, зокрема принципу доцільності – обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючих проблем, а також принципу адекватності – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючих проблем та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Міський голова                                                          Сергій АНОЩЕНКО

 

Експертизу відповідності принципам

державної регуляторної політики підготував

головний спеціаліст відділу економіки                         Інна ЧЕРЕВАЧ

 Вкладення: