Друкувати


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

01.06.2022 м.Вараш №174-РВ-22
 
Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав ---, ---

Захищаючи інтереси малолітньої дитини ---, --- року народження, враховуючи протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини від 06.05.2022 року №3, керуючись статтею 19, пунктом 1 частини першої статті 164 Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради          

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав ---, --- року народження, зареєстрованої за адресою: ---, ---, --- року народження,останнє відоме місце проживання за адресою: --- відносно малолітньої дитини ---, --- року народження (додається).  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Р.Хондоку.

Міський голова                                                                        Олександр МЕНЗУЛ