Документ № 1187 від 19.10.2018 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Двадцять дев'ята сесія

РІШЕННЯ

19.10.2018 №1187
 
Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 28.11.2017 №899 «Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Вараської міської ради»

У зв’язку з введенням до відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Вараської міської ради посади заступника начальника відділу, головного бухгалтера відповідно до рішення Вараської міської ради від 15.12.2017 №975 «Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 09.06.2017 №759 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», керуючись частиною 4 статті 54, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:        

1. Внести до рішення Вараської міської ради від 28.11.2017 №899 «Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Вараської міської ради» наступні зміни:

1.1. Пункт 1.5. викласти в новій редакції:

Працівники Відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Кваліфікаційні вимоги заступника начальника відділу: повна вища освіта відповідного професійного спрямування (фінанси, фінанси і кредит, облік і аудит) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

Кваліфікаційні вимоги головного спеціаліста відділу: повна вища освіта відповідного спрямування (фінанси, фінанси і кредит, облік і аудит) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Кваліфікаційні вимоги спеціаліста 1-ої категорії відділу: Базова вища освіта відповідного професійного спрямування (фінанси, фінанси і кредит, облік і аудит) за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи.

Кваліфікаційні вимоги завідувача сектору господарського забезпечення відділу: повна вища освіта відповідного спрямування (господарське обслуговування) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Кваліфікаційні вимоги водія автотранспортних засобів, прибиральника службових приміщень: повна загальна середня освіта та професійне навчання за відповідною професією, без вимог до стажу роботи.

Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою.

1.2. Пункт 6.4. викласти в новій редакції:

У період тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладаються на заступника начальника відділу.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на тзп міського голови.

Тзп міського голови                                                                            О.МензулВкладення: