Документ № 139 від 13.01.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(третя сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

13.01.2016 №139
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2016 рік

На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

 Внести зміни до рішення міської ради від 25.12.2015 №69 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2016 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 67 267,1 тис. грн. за рахунок збільшення офіційних трансфертів від органів державного управління  на суму 67 477,1 тис. грн. та зменшення податкових надходжень на суму 210,0 тис. грн. (додаток 1).

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 63 776,513 тис.грн.  (додатки 2, 3) за рахунок:

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм’ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу на суму 49 069,4 тис.грн.;

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот на суму 15 256,5 тис.грн.;

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу на суму 28,6 тис.грн.;

збільшення освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на загальноосвітні навчальні заклади на суму 2 118,0 тис.грн.;

збільшення медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 363,7 тис.грн.;

збільшення іншої субвенції (з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на суму 640,9 тис.грн.;

за рахунок змін до фінансування бюджету м.Кузнецовськ в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 3 490,587 тис.грн.;

зменшення видатків загального фонду у зв’язку з перенесенням із загального фонду до спеціального фонду екологічного податку на 210,0 тис.грн.

3. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 210,0 тис. грн. за рахунок збільшення податкових надходжень (додаток 1).

4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 3 700,587 тис.грн.  (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 2, 3, 5) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3 490,587 тис.грн.

5. Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (додатки 2, 3) в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків бюджету (без трансфертних платежів до бюджету м.Кузнецовськ), в розрізі кодів економічної класифікації видатків, в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів.

6. Внести зміни в обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік (додаток 4), в сумі 2 210,9 тис.грн.

7. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік (додаток 5), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 23 816,901 тис.грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 23 816,901 тис.грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 6).

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2016 рік (додаток 7).

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 313 195,55 тис.грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 289 378,649 тис.грн.

12. Затвердити розпорядження міського голови від 29.12.2015 року №439-р «Про внесення змін до розпису бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік», від 31.12.2015 року №445-р «Про внесення змін до розпису бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік» в частині міжбюджетних трансфертів.

13. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова                                                   С.Анощенко

 Вкладення: