Документ № 1120 від 17.07.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

25.07.2018


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Двадцять сьома сесія

РІШЕННЯ

17.07.2018 №1120
 
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 18.05.2018 №947 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42, статтями 64, 65, пунктом 9 розділу VЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 4 статті 14, частиною 6 статті 16, частиною 5 статті 23, статтею 72, частиною 5 статті 75, частиною 7 статті 78, частиною 3 статті 93 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №27 двадцять сьомої сесії Вараської міської ради сьомого скликання, Вараська міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 30.03.2018 № 1045, від 18.05.2018 № 1076 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2018 рік за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління на 480,704 тис.грн (додаток 1).

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 14 382,739 тис.грн (додаток 3) за рахунок спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету на суму 14 382,739 тис.грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 23 296,767 тис.грн (додаток 3), в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 23 115,285 тис.грн (додатки 3,5), за рахунок:

коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 22 972,361 тис.грн, з них: за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 300,0 тис.грн; субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 180,704 тис.грн; за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 26, 199 тис.грн;

залишку коштів спеціального фонду міського бюджету, що створився на кінець 2017 року, на суму 324,406 тис.грн, з них: залишку коштів бюджету розвитку в сумі 142,924 тис.грн, міського фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 181,482 тис.грн.

4. Збільшити резервний фонд міського бюджету на 4 200,0 тис.грн (додаток 3) та встановити уточнений обсяг резервного фонду міського бюджету в сумі 4 255,7422 тис.грн.

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Вараш на 2018 рік (додаток 2), установивши дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 11 822,20911 тис.грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 51 300,16358 тис.грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 48 190,832 тис.грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2017 року, в сумі 426,08158 тис.грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі 2 683,25 тис.грн.

6. Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів на 2018 рік (додаток 4) в сумі 32,5 тис.грн з укладанням відповідного договору.

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2018 рік (додаток 6).

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 475 730,62688 тис.грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 487 552,83599 тис.грн.

11. Затвердити зміни до доходів та видатків міського бюджету відповідно до розпорядження міського голови від 21.12.2017 №450-р, від 28.12.2017 №455-р «Про внесення змін до розпису бюджету м.Вараш на 2017 рік» в частині міжбюджетних трансфертів.

12. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Тзп міського голови                                                 І.ШумраВкладення: