Документ від 16.05.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

22.05.2018


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
16.05.2018
 
Повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 06.03.2017 № 573 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна, розташованим на території міста Вараш»

1. Вид та назва   регуляторного акта.

Рішення міської ради від 06.03.2017 № 573 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна, розташованим на території міста Вараш».

2. Назва   виконавця заходів з відстеження

Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва   виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі   прийняття акта

-єдиний порядок та контроль щодо присвоєння адрес та адресних номерів;

- спрощення процедури присвоєння адрес та адресних номерів чи їх зміна об’єктам нерухомості;

-  встановлення єдиних правил реєстрації адрес та адресних номерів.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів   - з 06.03.2017 року по 16.05.2018 року.

5. Тип відстеження

Повторне

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта, використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження, а також моніторинг кількості об’єктів, яким були присвоєні адреси.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Для повторного відстеження, використовувався статистичний метод одержання даних, відповідно до якого проведено аналіз кількості прийнятих органом місцевого самоврядування рішень про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Рішення міської ради від 06.03.2017 № 573 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна, розташованим на території міста Вараш» встановлює єдині правила адресації об’єктів нерухомості на території міста.

Для отримання кількісних та якісних показників результативності   рішення використовували статистичні дані   для повторного відстеження

За результатами повторного відстеження за період з 06.03.2017 по 04.05.2018   було присвоєно адреси 12 об’єктам нерухомості ( прийнято 13 рішень).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

На підставі отриманих показників повторного відстеження результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок про його ефективність та досягнення визначених цілей.

 

Тзп міського голови                                                       І.Шумра

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підготував

начальник управління МАКБ ВК ВМР                                       С.Бедик

Звіт відповідає методиці проведення аналізу регуляторного акта, затвердженій постановою КМУ від 11.03.2004 року №308

головний спеціаліст відділу економіки                                      І.ЧеревачВкладення: