Документ № 1045 від 30.03.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

06.04.2018


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Двадцять п'ята сесія

РІШЕННЯ

30.03.2018 №1045
 
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 15 лютого 2018 року № 853 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №25 від 30.03.2018 двадцять п’ятої сесії Вараської міської ради сьомого скликання, Вараська міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», а саме:          

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2018 рік за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління на 44,30388 тис.грн (додаток 1).

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 19 811,98499 тис.грн (додаток 3) за рахунок:

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (цільові видатки для відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет за 2017 рік) на суму 44,30388 тис.грн;

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що створився станом на 01.01.2018, у сумі 7 356,39911 тис.грн;

спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету у сумі 12 411,282 тис.грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 1 512,22058 тис.грн (додаток 3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 3, 5) на суму 1 512,22058 тис.грн, за рахунок:

залишку коштів спеціального фонду міського бюджету на суму 101,67558 тис.грн, в тому числі залишок коштів кредиту НЕФКО, що створився на 01.01.2018 у сумі 101,67558 тис.грн;

коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1 410,545 тис.грн.

4. Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету (додаток 3).

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Вараш на 2018 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1 413,15589 тис.грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 26 510,89358 тис.грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 22 591,382 тис.грн, залишки коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2017 року, в сумі 101,67558 тис.грн, позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі 3 817,836 тис.грн.

6. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів на 2018 рік (додаток 4) в сумі 529,505 тис.грн.

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2018 рік (додаток 6).

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 472 621,33188 тис.грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 471 208,17599 тис.грн.

11. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

 

Тзп міського голови                                                І.Шумра

 Вкладення: