Документ № 1037 від 30.03.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

04.04.2018


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Двадцять п'ята сесія

РІШЕННЯ

30.03.2018 №1037
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2017 № 873 «Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік»

З метою забезпечення виконання рішення господарського суду Рівненської обл. від 19.09.2017 р. у справі № 918/598/17, яке набрало законної сили, відповідно до статті 129-1 Конституції України, частини 2 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», частини 1 статті 18 Господарського процесуального кодексу України, у зв’язку із введенням маршруту №8 Хлібозавод – ЗОШ №4 – Ювілейний 11 – Автовокзал – Хлібозавод, керуючись статтею 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 91 Бюджетного кодексу, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 13.10.2017 №873 «Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік», а саме:

1.1. В пункті 9 та 9.1 Паспорта Програми цифри та слова «13933,1 тис. грн.» замінити на цифри та слова «16165,9 тис.грн.».

1.2. В розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки виконання Програми. В частині 1 додати абзац 8, виклавши його в такій редакції:

- відповідно до статті 129-1 Конституції України, частини 2 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», частини 1 статті 18 Господарського процесуального кодексу України забезпечити виконання рішення господарського суду Рівненської обл. від 19.09.2017 р. у справі №918/598/17;

- в реченні: «Розрахункова потреба в коштах на 2018-2020 рік становить 13933,1 тис.грн.» цифри «13933,1» замінити на цифри «16165,9».

1.3. В розділі 4. Перелік завдань і заходів Програми та очікувані результати її виконання внести зміни, а саме:

- в таблиці 1 «Завдання, заходи та строки виконання Програми» рядок 12 викласти в такій редакції:

12
Надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування за міськими маршрутами Собор (м. Вараш) – Залізнична станція (м. Вараш), маршрутом № 7 (Автовокзал – Реабілітаційний центр – Автовокзал), маршрутом № 8 Хлібозавод – ЗОШ №4 – Ювілейний 11 – Автовокзал – Хлібозавод та приміським маршрутом   Вараш АС – Дачні ділянки Протягом року Управління праці та соціального захисту населення

8803,5

2685,5

(13200 осіб *

203,45 грн.)

 

3058,0

(13200 осіб *

231,67 грн.)

 

3060,0

(13200 осіб *

231,82 грн.)

- в таблиці 1 «Завдання, заходи та строки виконання Програми» додати рядок 16, виклавши його в такій редакції:

1 2 3 4 5
16 Погашення заборгованості за позовом ПАТ «Укртелеком» за надані пільги на послуги зв’язку у 2016 році громадянам, які мають на це право відповідно до рішення господарського суду Рівненської обл. від 19.09.2017р. у справі № 918/598/17 в сумі 267019,19 грн. та витрат на оплату судового збору в суму 4005,29 грн.

Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення

271,1

271,1

0

0

- в таблиці 2 «Очікувані результати виконання програми соціальної допомоги на 2018-2020 рік» рядок 12, викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8
12 Надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування за міськими маршрутами Собор (м. Вараш) – Залізнична станція (м. Вараш), маршрутом №7 (Автовокзал – Реабілітаційний центр – Автовокзал), маршрутом № 8 Хлібозавод – ЗОШ №4 – Ювілейний 11 – Автовокзал – Хлібозавод та   приміським маршрутом (Вараш АС – Дачні ділянки)

Пенсіонери за віком, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани державної пожежної охорони, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Держспецзв’язку України, ветерани державної кримінально-виконавчої служби, інваліди війни, учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС   ІІ категорії, потерпілі від аварії на ЧАЕС І категорії, діти-інваліди, інвалідність яких пов’язано з наслідками Чорнобильської катастрофи,

інваліди І,ІІ та ІІІ групи, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів 1 групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує) реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, діти з багатодітних сімей

Чоловік 39600 13200 13200 13200

- в таблиці 2 «Очікувані результати виконання програми соціальної допомоги на 2018-2020 рік» додати рядок 16, виклавши його в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8
16

Погашення заборгованості за позовом ПАТ «Укртелеком» за надані пільги на послуги зв’язку у 2016 році громадянам, які мають на це право відповідно до рішення господарського суду Рівненської обл. від 19.09.2017р. у справі № 918/598/17 в сумі 267019,19 грн. та

витрат на оплату судового збору в суму 4005,29 грн.

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани державної пожежної охорони, ветерани служби цивільного захисту,

ветерани Держспецзв’язку України,

ветерани державної кримінально-виконавчої служби, інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, члени сімей загиблих ветеранів війни,

учасники ліквідації аварії на ЧАЕС ІІ категорії,

потерпілі від аварії на ЧАЕС І категорії, діти-інваліди, інвалідність яких пов’язано з наслідками Чорнобильської катастрофи, дружина (чоловік) опікун дітей померлого громадянина смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою,

реабілітовані громадяни, які стали інвалідами   внаслідок репресій, або є пенсіонерами, багатодітні сім’ї

Чоловік 755 755 - -

- таблицю 3 «Ресурсне забезпечення Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік» викласти в такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

 

Усього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)

2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 6
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі 5296,2 5433,9 5435,8 16165,9

бюджет м. Вараш

5296,2 5433,9 5435,8 16165,9
інші бюджетні кошти (розшифрувати) По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень
кошти небюджетних джерел По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень

1.4.   В розділі 5. Напрямки діяльності та заходи Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік внести зміни, а саме:

- в таблиці 4 рядок 12 викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8
12 Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах Здійснювати відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування за міськими та приміським маршрутами: Собор (м. Вараш) – Залізнична станція (м. Вараш), маршрутом №7 (Автовокзал – Реабілітаційний центр – Автовокзал), маршрутом № 8 Хлібозавод – ЗОШ №4 – Ювілейний 11 – Автовокзал – Хлібозавод приміським маршрутом (Вараш АС – Дачні ділянки)

Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення

Бюджет м.

Вараш

8803,5

8803,5

2685,5 (13200 осіб * 203,45 грн.

2685,5

(13200 осіб *

203,45 грн.)

 

3058,0 (13200 осіб * 231,67 грн.) 3060,0 (13200 осіб * 231,82 грн.)

Забезпе-

чення права грома-дян на надання пільг, передба

чених законо-

давством

                     

- в таблиці 4 додати рядок 16, виклавши його в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8
16

Погашення заборгованості за позовом ПАТ «Укртелеком» за надані пільги на послуги зв’язку у 2016 році громадянам, які мають на це право відповідно до   рішення господарського суду Рівненської обл. від 19.09.2017р. у справі № 918/598/17 в сумі 267019,19 грн. та

витрат на оплату судового збору в суму 4005,29 грн.

Оплата заборгованості відповідно до рішення господарсько-го суду Рівненської обл. від 19.09.2017р. у справі

№ 918/598/17

Протягом року

Управління праці та соціаль

ного захисту населеня

Бюджет м.

Вараш

271,1 271,1 0 0 Забезпечення права громадян на отримання пільг, передбачених законодавством
                     

 

- в таблиці 4 в рядок «Всього» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8
  Всього:         16165,9 5296,2 5433,9 5435,8  
                     

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,постійну комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту та комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Тзп міського голови                                                   І.ШумраВкладення: