Документ від 22.03.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

23.03.2018


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
22.03.2018
 
Звіт відстеження результативності регуляторного акта рішення Вараської міської ради від 28.02.2014 №1181 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Вараш»

         

м.Вараш                                                                                22.03.2018 року

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Вараської міської ради від 28.02.2014 №1181 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Вараш».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Цілями запропонованого проекту рішення, було дотримання принципів державної регуляторної політики, визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами; правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами; визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також систем заходів, пов´язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження; визначення механізму надання суб´єктами господарювання послуг з вивезення побутових відходів.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів – з 02.03.2015 року по 21.03.2018 року

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для періодичного відстеження результативності регуляторного акта проводився аналіз статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи мету прийняття регуляторного акта для відстеження його результатів визначено такі показники, як підвищення якості життя мешканців міста. При відстеженні результативності використовувались статистичні дані.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Очікувана середня кількість побутового сміття, що буде щомісячно вивозитись, складає 4,421 тис.м³. Підвищення якості життя мешканців міста; покращення екологічного мікроклімату, санітарного очищення; впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Цей регуляторний акт забезпечив досягнення визначених цілей державного регулювання, покращив екологічний мікроклімат, санітарного очищення міста Вараш. В цілому, дія регуляторного акту є доцільною. Очікуваний ефект від застосування цього регуляторного акту є позитивним. Тому, вважаємо за необхідне залишити зазначене рішення без змін та здійснити періодичне відстеження результативності його дії у визначений законодавством термін.

Тзп міського голови                                                             І.Шумра

Звіт про відстеження підготував

в.о.начальника відділу майна

комунальної власності міста                                               Л.Макарчук

Звіт відповідає вимогам Методики (постанова КМУ від 11.03.2004 №308)

Головний спеціаліст відділу економіки                              А.ДмитрукВкладення: