Документ № 229 від 19.04.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(Шоста сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

19.04.2016 №229
 
Про внесення змін до бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Рівненської обласної ради від 06.04.2016 №164 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, Кузнецовська міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Кузнецовської міської ради від 25.12.2015 №69 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2016 рік» зі змінами від 13.01.2016 №139, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 600,6 тис.грн (додаток 1) за рахунок інших субвенцій на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко.

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 5 376,394 тис.грн  (додатки 2, 3) за рахунок:

інших субвенцій  з районних та міських бюджетів бюджету міста Кузнецовськ на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко на суму 600,6 тис.грн;

спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 4 775,794 тис.грн.

3. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік, в тому числі бюджету розвитку, на суму 400,0 тис.грн (додаток 1) за рахунок інших субвенцій з обласного бюджету на капітальний ремонт покрівлі Кузнецовської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5.

4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 6 225,896 тис.грн  (додатки 2, 3), в тому числі бюджету розвитку міського бюджету на суму 6 225,896 тис.грн (додатки 2, 3, 6), за рахунок:

інших субвенцій з обласного бюджету на суму 400,0 тис.грн;

залишку коштів спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 313,658 тис.грн, в тому числі:

       ­- бюджету розвитку міського бюджету – 1 313,658 тис.грн;

змін до фінансування бюджету м.Кузнецовськ в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету (без трансфертів з державного бюджету) до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5) на суму 4 512,238 тис.грн.

5. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів на 2016 рік (додаток 4) в сумі 650,0 тис.грн.

6. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік (додаток 5), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 19 041,107 тис.грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 29 642,797 тис.грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 28 329,139 тис.грн та залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2015 року (додаток 5) в сумі 1 313,658 тис.грн.

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 6).

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2016 рік (додаток 7).

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 313 796,150 тис.грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 294 755,043 тис.грн.

11. Пункт 16 рішення Кузнецовської міської ради від 25.12.2015 №69 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2016 рік» викласти в новій редакції: «Відповідно до абзацу 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.»

12. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова                                                   С.АнощенкоВкладення: