Документ № 760 від 09.06.2017 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Вісімнадцята сесія

РІШЕННЯ

09.06.2017 №760
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 №1827 «Про затвердження програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки»

З метою проведення заходів з реконструкції, ремонту та розбудови існуючого парку культури та відпочинку та подальшого його функціонування як сучасного культурно - дозвіллевого комплексу, задля задоволення потреб мешканців міста у якісному та активному дозвіллі, забезпечення стійкого розвитку та подальшого збереження території парку,  встановлення порядку благоустрою і утримання територій об’єктів благоустрою, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, природних ландшафтів, будівель, інженерних споруд, об’єктів природоохоронного та культурного призначення, відповідно до  ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 10, ст. 34  Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до рішення міської ради від 23.01.2015 №1827 «Про затвердження програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки» такі зміни:

- в пункті 9. Паспорта Програми цифри та слова «21146,02 тис. грн.» замінити цифрами і словами «18526,6 тис. грн.»;

- в пункті 9.1. Паспорта Програми цифри та слова «8486,2 тис. грн.» замінити цифрами і словами «5866,6 тис. грн.»;

- таблицю 1 в частині заходів, що передбачені на 2017 рік,  викласти в новій редакції згідно з додатком 1;

- таблицю 3 в частині ресурсного забезпечення на 2017 рік викласти в новій редакції згідно з додатком 2;

- таблицю 4 в частині напрямів діяльності та заходів на 2017 рік викласти в новій редакції згідно з додатком 3;

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  

 Міський голова                                                                    С.АнощенкоВкладення: