Документ № 1739 від 20.11.2014 р. Чинний


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(сорок сьома сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

20.11.2014 №1739
 
Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення поліпшень орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди

На виконання протокольного доручення 44 сесії міської ради «Про розгляд   питання розроблення Положення щодо надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна на сесії міської ради»,  керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», ст.778 Цивільного кодексу України, ст.25, ч.2 ст.42, ч.9 ст.59 та п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди на здійснення поліпшень орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди (додається).

2. Скасувати рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 24.12.2008 №432 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення поліпшень орендованого комунального майна за час його оренди» .

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ю.Кравця.

Секретар міської ради                                                                               І. Куц

 

 

                                                                                                                                   

Додаток

до рішення міської ради

20 листопада 2014 року №1739

 ПОРЯДОК

надання орендарю згоди на здійснення поліпшень орендованого   комунального майна,

яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди

1. Цей Порядок розроблений з метою визначення процедури надання   орендарю згоди на здійснення поліпшень орендованого комунального майна,яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, (далі - Поліпшення) за час його оренди.

1.1.У даному Порядку визначено:

- орендарі – фізичні особи підприємці   та юридичні особи, з якими укладено договір оренди;

- орендодавці - балансоутримувачі (підприємства, установи та організації) у яких знаходиться на балансі орендоване комунальне майно.

1.2.Поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, визнаються власністю територіальної громади без компенсації орендарю витрат на здійснення таких поліпшень.

1.3 У разі припинення або розірвання договору оренди, Поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого комунального майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря.

2. Згода (дозвіл) на здійснення Поліпшень орендарю, надається орендодавцем за обов’язкового погодження Кузнецовською міською радою, з прийняттям міською   радою відповідного рішення.

3. Процедура надання орендарю згоди орендодавця комунального
майна на здійснення Поліпшень орендованого комунального майна включає наступні етапи:

-    подання пакету документів орендарем;

-   розгляд документації орендодавцем;

-    направлення орендодавцем пакету документів до Кузнецовської міської ради з наданням інформації про доцільність здійснення Поліпшень орендованого комунального майна (обґрунтування);

- прийняття  рішення Кузнецовською міською радою про погодження /відмову здійснення Поліпшень орендованого комунального майна на сесії міської ради.

4. Для розгляду питання про надання згоди орендарю   на здійснення   Поліпшень орендованого комунального майна, орендар подає орендодавцю такий пакет документів:

1) заява;

2) опис передбачуваних Поліпшень (дефектний акт);

3) кошторис на виконання Поліпшень;

   4) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці.

5. Орендодавець у 15-денний термін з дня отримання відповідного пакету документів від орендаря, на здійснення Поліпшень, надсилає Кузнецовській міській раді на розгляд постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунального майна, приватизації, транспорту, зв’язку та енергозбереження документи зазначені у п.4 Порядку, а також надає:

- інформацію про доцільність здійснення Поліпшень орендованого комунального майна (обґрунтування);

- довідку про вартість об'єкта оренди   згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року.

6. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунального майна, приватизації, транспорту, зв’язку та енергозбереження розглядає подані документи та надає рекомендації Кузнецовській міській раді, про що зазначається у Протоколі комісії.

7.Кузнецовська міська рада на черговій сесії приймає рішення про погодження/відмову у здійсненні Поліпшень орендованого комунального майна.

8. У погодженні Поліпшень орендованого комунального майна Кузнецовською міською радою може бути відмовлено, у таких випадках:

- орендарем надано не повний пакет документів передбачений п.4 цього Порядку;

- за наявності у документах суперечностей;

- якщо перелік робіт згідно дефектного акту не відповідає дійсності  (завищені обсяги виконання робіт та необхідність їх проведення);

- щодо об’єктів, які знаходяться на балансі управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради та відділу культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

9. Після прийняття Кузнецовською міською радою відповідного рішення, про погодження/відмову у здійсненні Поліпшень орендованого комунального майна, орендодавцю направляється   прийняте рішення міської ради.

10. Орендодавець після отримання рішення Кузнецовської міської ради про погодження/відмову на здійснення Поліпшень орендованого комунального майна, повідомляє заявника   про результат розгляду його звернення.

11. У разі погодження Кузнецовською міською радою здійснення Поліпшень орендованого комунального майна, орендодавець надає письмову згоду (дозвіл) орендарю на здійснення Поліпшень орендованого комунального майна.

12. Після отримання дозволу орендодавця, орендар подає орендодавцю     звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації   на здійснення Поліпшень.

13. Після здійснення дозволених Поліпшень, орендар надає орендодавцю інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій актів приймання виконаних робіт, підписаних замовником і підрядником, та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

14. Контроль за виконанням Поліпшень здійснюється у разі, якщо це передбачено договором оренди.

Секретар міської ради                                                                             І.КуцВкладення: