Документ № 53-р від 21.02.2017 р. Чинний


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

21.02.2017 №53-р
 
Про забезпечення доступу до публічної інформації в Кузнецовській міській раді та її виконавчому комітеті

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, що знаходиться у володінні Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету Законом України „Про доступ до публічної інформації”, відповідно до Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, керуючись п.1, 2, 20 ч.4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання, подання, опрацювання, розгляду та обліку запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету (додаток 1).

1.2. Форми запитів на інформацію (додаток 2).

2. Визначити:

2.1. Секретаря Кузнецовської міської ради та керуючого справами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради відповідальними посадовими особами за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації у Кузнецовській міській раді та її виконавчому комітеті.

2.2.Відділ „Центр надання адміністративних послуг” та відділ організаційної роботи та загальних питань виконавчого комітету Кузнецовської міської ради (в залежності від статусу запитувача: фізична або юридична особа) відповідальними за реєстрацію, облік запитів на інформацію, організацію та забезпечення доступу запитувачів до інформації, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію.

2.3. Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради відповідальним за розміщення на веб-сайті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету інформації, зазначеної у статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

3. Начальникам відділу „Центр надання адміністративних послуг” та відділу організаційної роботи та загальних питань виконавчого комітету Кузнецовської міської ради:

 - визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, забезпечення при необхідності їх копіювання;

- створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями;

- внести відповідні зміни до положень про відділи та посадових інструкцій працівників відділу.

4. Заступникам міського голови, секретареві міської ради, керуючому справами, керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету вжити відповідних заходів щодо забезпечення безумовного виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

5. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 10.06.2011 №149-р „Про забезпечення доступу до публічної інформації в Кузнецовській міській раді та її виконавчому комітеті” та від 04.10.2011 №248-р „Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10.06.2011 №149-р”.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                     С.АнощенкоВкладення: