Документ № 493 від 20.12.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

21.12.2016


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Дванадцята сесія

РІШЕННЯ

20.12.2016 №493
 
Про внесення змін до бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №935 «Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №395», розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації від 07.12.2016 №747 «Про розподіл та перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету в 2016 році», від 07.12.2016 №754 «Про внесення змін до річного обсягу субвенції з державного бюджету в 2016 році», від 08.12.2016 №760 «Про розподіл додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік», за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №12 дванадцятої сесії Кузнецовської міської ради сьомого скликання від 20.12.2016 року (друге пленарне засідання), Кузнецовська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Кузнецовської міської ради від 25.12.2015 №69 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2016 рік» зі змінами від 13.01.2016 №139, від 19.04.2016 №229, від 15.06.2016 №259, від 30.08.2016 №311, від 07.10.2016  №370, від 28.10.2016 №390, від 30.11.2016 №407,  а саме:

1. Зменшити доходи загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 2 238,43868 тис. грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів.

2. Зменшити видатки загального фонду міського бюджету на 2016 рік на  суму 2 461,89468 тис.грн  (додатки 2, 3)  за рахунок:

зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  виплату допомоги сiм’ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу на суму 2 362,9009 тис.грн;

збільшення субвенції з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу на суму 1,36222 тис.грн;

збільшення медичної субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на суму 123,1 тис.грн;

перерозподілу видатків та передачею їх із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 223,456 тис.грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 223,456 тис.грн  (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 2, 3, 5) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 223,456 тис.грн.

4.  Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (додатки 2, 3) в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету, в тому числі бюджету розвитку.

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік (додаток 4) та установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі  34 986,33779  тис.грн,  дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 54 966,5514 тис.грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 47 721,3074 тис.грн, позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі 5 931,586 тис.грн та залишок  коштів спеціального  фонду, що створився на кінець 2015 року в сумі 1 313,658 тис.грн.

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних)  програм, затверджених в міському бюджеті на 2016 рік (додаток 6).

8. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік  в сумі 339 575,16222 тис. грн.

9. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 304 588,82443 тис.грн.

10. Затвердити зміни до видатків міського бюджету відповідно до розпорядження міського голови від 13.12.2016 року №366-р «Про внесення змін до розпису бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік» в частині міжбюджетних трансфертів (додатки 2, 3).

11. Додатки 1-6 до  цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова                                                   С.АнощенкоВкладення: