Документ № 407 від 30.11.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

06.12.2016


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Дванадцята сесія

РІШЕННЯ

30.11.2016 №407
 
Про внесення змін до бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (зі змінами), від 06.07.2016  №412 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.10.2016 №288 «Про внесення змін до переліків засобів індивідуального захисту органів дихання та навчання населення, препаратів стабільного йоду та захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), що фінансуються у 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», наказу Міністерства фінансів України від 04.11.2016 №925 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Кузнецовською міською радою Рівненської області у 2016 році», за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №12 дванадцятої сесії Кузнецовської міської ради сьомого скликання від 30.11.2016 року, Кузнецовська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Кузнецовської міської ради від 25.12.2015 №69

 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2016 рік» зі змінами від 13.01.2016 №139, від 19.04.2016 №229, від 15.06.2016 №259, від 30.08.2016 №311, від 07.10.2016  №370, від 28.10.2016 №390, а саме:

1. Зменшити доходи загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 3 099,437 тис. грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів.

2. Зменшити видатки загального фонду міського бюджету на 2016 рік на  суму 4 102,613 тис.грн  (додатки 2, 3)  за рахунок:

зменшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот на суму 4 221,1 тис.грн;

збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 36,163 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження на суму 335,5 тис.грн;

перерозподілу видатків та передачею їх із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 253,176 тис.грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 6 934,762 тис.грн  (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 2, 3, 5) на суму 6 934,762 тис.грн за рахунок:

місцевого зовнішнього запозичення шляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в сумі 5 931,586 тис.грн;

коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1 003,176 тис.грн.

4.  Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (додатки 2, 3, 5) в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету, в тому числі бюджету розвитку.

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік (додаток 4) та установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі  34 762,88179  тис.грн,  дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 54 743,0954 тис.грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 47 497,8514 тис.грн, позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі 5 931,586 тис.грн та залишок  коштів спеціального  фонду, що створився на кінець 2015 року в сумі 1 313,658 тис.грн.

6. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету м.Кузнецовськ станом на 31.12.2016 в сумі 5 931,586 тис.грн.

7. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 8, 348 тис.грн та затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі     1 415,64945 тис. грн.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних)  програм, затверджених в міському бюджеті на 2016 рік (додаток 6).

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік  в сумі 341 813,6009 тис. грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 307 050,71911 тис.грн.

12. Додатки 1-6 до  цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова                                                   С.АнощенкоВкладення: