Документ № 302 від 30.08.2016 р. Не чинний


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(Дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

30.08.2016 №302
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2014 № 1805 «Про затвердження Програми підтримки створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кузнецовськ до 2020 року»

З метою створення належних умов для надання підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001р. № 2866-ІІІ,    на підставі пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями міської ради,  Кузнецовська міська рада  

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення міської ради від 30.12.2014 № 1805 «Про затвердження Програми підтримки створення  об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків у  м. Кузнецовськ  до 2020 року» (далі – Програма),  а саме:

1.1. Викласти в новій редакції Паспорт Програми, згідно з додатком 1.

1.2. В розділі 3 Програми абзац  шість викласти в новій редакції, а саме:

«- надання можливості отримати співфінансування з міського бюджету на проведення робіт з капітального ремонту будинків де створене ОСББ»;

- абзаци сім, вісім та дев’ять виключити. 

1.3.  В розділі 4 Програми  в абзаці другому після слів «… виконавчому комітету Кузнецовської міської ради» слова «(відділу комунальної власності виконавчого комітету міської ради)» замінити на слова «(відповідному підрозділу виконавчого комітету міської ради)»;

- в абзаці третьому після слів «… на проведення капітального ремонту будинків» видалити слова «при умові фінансування субвенцій державного бюджету на проведення капітального ремонту будинків»; доповнити абзацом «Для отримання  фінансування з місцевого бюджету необхідно звернутися з

листом на ім’я міського голови. До  листа  додати заявку на придбання приладів обліку та встановлення приладів обліку: холодної води, гарячої води, електроенергії, теплової енергії, і розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення меж прибудинкових територій), заявку зареєструвати, а також відкрити рахунок в Управлінні державної казначейської служби України у місті,  бланк заявки додається (Додаток  до Програми підтримки створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у  м. Кузнецовськ  до 2020 року);

- таблицю 1 викласти в новій редакції, згідно з додатком 2.

1.4.  В розділі 5 Програми таблицю 2 викласти в новій редакції, згідно з додатком 3.

1.5. Викласти в новій редакції Розділ 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми, а саме:

Координацію виконання Програми здійснює відповідний підрозділ виконавчого комітету міської ради, за погодженням з постійною комісією з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів які виділяють з місцевого бюджету здійснює головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Кузнецовської  міської ради, постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Відповідний підрозділ виконавчого комітету міської ради готує інформацію про реалізацію заходів Програми та передає її у відділ економіки виконавчого комітету з метою визначення ефективності виконання Програми.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2. Відповідному підрозділові виконавчого комітету Кузнецовської міської ради щорічно, в березні місяці, інформувати міську раду про хід реалізації заходів Програми.

3. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу службових обов’язків  та  постійну комісію з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.

Міський голова                                              С.АнощенкоВкладення: