Документ № 247 від 20.07.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

29.08.2016 опубліковано в новій редакції

Публікація документу

20.07.2016


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ (В.Тацюк)

(нова редакція від 26.08.2016)

20.07.2016 №247
 
Про внесення змін до бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 19.05.2016 №1384-VІІІ, рішенням Рівненської обласної ради від 17.06.2016 №211 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», від 06.07.2016 №412 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, Кузнецовська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни до рішення Кузнецовської міської ради від 25.12.2015 №69 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2016 рік» зі змінами від 13.01.2016 №139, від 19.04.2016 №229, від 15.06.2016 №259, а саме:

1.Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 22 177,4869 тис. грн (додаток 1) за рахунок:

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету м.Кузнецовськ станом на 01.07.2016 року на суму 13 405,3069 тис. грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психічного розладу на суму 187,0 тис. грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовідведення, квартирної плати (утримання будинків i споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на суму 2 622,7 тис. грн;

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 129,6 тис. грн;

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 79,8 тис. грн;

субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 88,5 тис. грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 2 550,0 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження на суму 3 019,6 тис.грн;

інших субвенцій з районних і міських бюджетів на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко на суму 94,98 тис.грн.

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2016 рік на  суму 12 308,417 тис.грн  (додатки 2, 3)  за рахунок:

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм’ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу на суму 187,0 тис.грн;

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот на суму 2 622,7 тис.грн;

збільшення освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 129,6 тис.грн;

збільшення медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 79,8 тис.грн;

збільшення інших субвенцій з районних і міських бюджетів на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко на суму 94,98 тис.грн;

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету м.Кузнецовськ станом на 01.07.2016 року на суму 9 194,337 тис. грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 9 869,0699 тис.грн  (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 2, 3, 5) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 9 869,0699 тис.грн.

4. Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (додатки 2, 3) в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету, в тому числі бюджету розвитку.

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік (додаток 4), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 26 205,30669  тис.грн  та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 40 253,9343 тис.грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 38 940,2763 тис.грн та залишок  коштів спеціального  фонду, що створився на кінець 2015 року в сумі 1 313,658 тис.грн.

6. Збільшити обсяг резервного фонду міського бюджету на суму 1 000,0 тис.грн та затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі     1 423,99745 тис. грн.

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних)  програм, затверджених в міському бюджеті на 2016 рік (додаток 6).

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік  в сумі 336 020,0769 тис.грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 309 814,77021 тис.грн.

11. Додатки 1-6 до  цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова                                                   С.АнощенкоВкладення: