Документ № 1918 від 24.04.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(п’ятдесят третя сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

24.04.2015 №1918
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Рівненської обласної ради від 06.03.2015 №1444 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік», відповідно до рекомендацій та погоджень постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» зі змінами від 25.02.2015 №1901, від 03.04.2015 №1910, а саме:

1.Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 12 110,644 тис.грн. (додаток 1) за рахунок:

субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот на суму 11 525,7 тис.грн.;

інших субвенцій на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» на суму 584,944 тис.грн. відповідно до рішень районних та міських рад, в тому числі: Березнівської районної ради від 13.02.2015 №888 на суму 72,0 тис.грн., Володимирецької районної ради від 21.01.2015 №437 на суму 80,0 тис.грн., Гощанської районної ради від 23.01.2015 №518 на суму 42,0 тис.грн., Дубенської районної ради від 24.02.2015 №733 на суму 50,0 тис.грн., Дубровицької районної ради від 22.01.2015 №507 на суму 50,0 тис.грн., Здолбунівської районної ради від 21.01.2015 №814 на суму 49,6 тис.грн., Корецької районної ради від 20.01.2015 №508 на суму 60,0 тис.грн., Костопільської районної ради від 23.01.2015 № 679 на суму 60,0 тис.грн., Сарненської районної ради від 22.01.2015 № 1094 на суму 20,0 тис.грн., Рівненської районної ради від 23.01.2015 №1688 на суму 50,0 тис.грн., Дубенської міської ради від 20.02.2015 № 3791 на суму 18,584 тис.грн., Острозької міської ради від 27.03.2015 №757 на суму 13,0 тис.грн., Млинівської районної ради від 27.03.2015 №468 на суму 19,760 тис.грн.

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 13 138,6797 тис.грн. (додатки 2, 3) за рахунок:

субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот на суму 11 525,7 тис.грн.;

інших субвенцій з районних та міських бюджетів бюджету міста Кузнецовськ на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» на суму 584,944 тис.грн.;

спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 665,2497 тис.грн.;

змін до фінансування бюджету м.Кузнецовськ в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5) на суму 362,786 тис.грн.

3. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік, в тому числі бюджету розвитку, за рахунок іншої субвенції, переданої з обласного бюджету бюджету міста відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 06.03.2015 №1444 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік», на суму 297,0 тис.грн.

4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 1 087,54766 тис.грн. (додатки 2, 3), в тому числі бюджету розвитку міського бюджету на суму 1 077,54766 тис.грн. (додатки 2, 3, 6), за рахунок:

субвенції з обласного бюджету бюджету міста Кузнецовськ на суму 297,0 тис.грн.

залишку коштів спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 153,33366 тис.грн., в тому числі:

       ­- бюджету розвитку міського бюджету – 1 143,33366 тис.грн.;

       - міського фонду охорони навколишнього природного середовища – 10,0 тис.грн.;

змін до фінансування бюджету м.Кузнецовськ в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5) на суму 362,786 тис.грн.

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік (додаток 5), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 10 319,50791 тис.грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 14 481,06759 тис.грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 11 564,994 тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2014 року, в сумі 2 916,07359 тис.грн.

6. Установити обсяг надання кредитів з бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік у сумі 86,45171 тис.грн. (додаток 4) за рахунок залишку коштів спеціального фонду (кредитування), що створився на кінець 2014 року.

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 6).

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2015 рік (додаток 7).

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 266 697,686 тис.грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 256 378,17809 тис.грн.

11. Абзац 2 пункту 4 рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» викласти в наступній редакції: «З метою оперативного вирішення питань по використанню міжбюджетних трансфертів надати право міському голові, як розпоряднику коштів міського бюджету, протягом 2015 року в міжсесійний період приймати рішення щодо уточнення річного розпису доходів та видатків міського бюджету за рахунок трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів з наступним затвердженням на сесії міської ради.»

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської ради з наступним погодженням із постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів міської ради.

13. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (В.Москалик), організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Секретар міської ради                                           І.Куц