Документ № 2120 від 04.09.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(п’ятдесят восьма сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

04.09.2015 №2120
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року №815-р «Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 липня 2015 року №404 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №58позачергової п’ятдесят восьмої сесії Кузнецовської міської ради шостого скликання від 04.09.2015 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» зі змінами від 25.02.2015 №1901, від 03.04.2015 №1910, від 24.04.2015 №1918, від 03.06.2015 №2039, від 31.07.2015 №2051, від 14.08.2015 №2058, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму  10 633,9 тис.грн.  (додаток 1) за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

2. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму  14 662,42337 тис.грн.  (додаток 1) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

3. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 10 259,894 тис.грн. (додатки 2, 3) за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 10 633,9 тис.грн.;

спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 387,086 тис.грн.;

зменшення видатків по загальному фонду міського бюджету на суму 761,092 тис.грн. (без трансфертів з державного бюджету).

Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2015 рік (додатки 2,3) між загальним та спеціальним фондами міського бюджету та в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету.

4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 15 666,12837 тис.грн. (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 1 003,705 тис.грн. (додатки 2, 3, 5), за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування на суму 14 662,42337 тис.грн.;

змін до фінансування бюджету м.Кузнецовськ в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно додатку 4 на суму 1 003,705 тис.грн., в тому числі за рахунок зменшення видатків загального фонду міського бюджету (без трансфертів з державного бюджету) на суму 761,092 тис.грн.

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік (додаток 4), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 10 576,34491 тис.грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 16 840,46959 тис.грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 13 495,776 тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2014 року, в сумі 3 344,69359 тис.грн.

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2015 рік (додаток 6).

8. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 281 990,356 тис.грн.

9. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 271 414,01109 тис.грн.

10. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (В.Москалик), організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Секретар міської ради                                           І.КуцВкладення: