Документ № 2 від 20.11.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(перша сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

20.11.2015 №2
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

На виконання розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації від 21.10.2015 №617 «Про розподіл додаткового обсягу освітньої субвенції з державного бюджету на 2015 рік», від 23.10.2015 №635 «Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету в 2015 році», керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» зі змінами від 25.02.2015 №1901, від 03.04.2015 №1910, від 24.04.2015 №1918, від 03.06.2015 №2039, від 31.07.2015 №2051, від 14.08.2015 №2058, від 04.09.2015 №2120, від 15.10.2015 №2155, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 197,55 тис.грн. за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління (додаток 1).

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 7,55 тис.грн.  (додатки 2, 3) за рахунок:

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг з послуг зв’язку, iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот), на компенсацiю втрати частини доходiв у зв’язку з вiдмiною податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального i на компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на суму 18,75 тис.грн.;

зменшення інших субвенцій з районних бюджетів бюджету міста Кузнецовськ на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» на суму 11,2 тис.грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 190,0 тис.грн.  (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 2, 3, 5) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 190,0 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 190,0 тис.грн.

4. Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2015 рік (додатки 2, 3) в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету.

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік (додаток 4), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 18 765,89591 тис.грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 25 425,71459 тис.грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 22 081,021 тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2014 року, в сумі 3 344,69359 тис.грн.

6. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на суму   500,0 тис.грн. та затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 179,671 тис.грн.

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2015 рік (додаток 6).

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 301 087,507 тис.грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 282 321,61109 тис.грн.

11. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова                                                   С.АнощенкоВкладення: