Документ № 2721-ПРР-VIII-7310 від 28.11.2023 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

29.11.2023 опубліковано в новій редакції від 29.11.2023

Публікація документу

28.11.2023


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

____ сесія VIII скликання

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

(нова редакція від 29.11.2023)

28.11.2023 м.Вараш №2721-ПРР-VIII-7310
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-РР-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 19.01.2023 № 1787-РР-VIII, від 09.02.2023 № 1799-РР-VIII, від 10.03.2023 №1854 -РР-VIII, від 04.04.2023 №1894-РР-VIII, від 03.05.2023 №1902-РР-VIII, від 07.06.2023 №1958-РР-VIII, від 09.06.2023 №1963-РР-VIII«Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», від 16.08.2023 №2026-РР-VIII, від 08.09.2023 №2084-РР-VIII, від 09.10.2023 №2087-РР-VIII, від 25.10.2023 №2127-РР-VIII, від 01.11.2023 №2181-РР-VIII, від 17.11.2023 №2186-РР-VIII«Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:

1.1. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 2 695 764 грн (додаток 2) за рахунокзменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік ( додаток 2) на суму 2 695 764 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 2 695 764 грн, за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.3. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (додаток 1), установивши дефіцит загального фонду бюджету у сумі 18 709 380 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 123 538 776 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 123 429 151,37 грн, залишки коштів спеціального фонду бюджету, що утворилися на кінець 2022 року на суму 109 624,63 грн, з них: фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 70 000 грн; міського територіального дорожнього фонду на суму 39 624,63 грн.

1.4. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік у розмірі 630 991 грн, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету.

1.5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.7. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.8. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 975 473 814,77 грн.

2. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3.  Відділу забезпечення діяльності ради забезпечити опублікування цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                           Олександр МЕНЗУЛВкладення: