Документ № 2707-ПРР-VIII-7190 від 22.11.2023 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

____ сесія VIII скликання

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

22.11.2023 м.Вараш №2707-ПРР-VIII-7190
 
Про внесення змін до Програми забезпечення виконання департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2023 – 2025 роки

З метою виконання судових рішень та виконавчих документів, відповідачем за якими є департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради в частині виконання делегованих повноважень, незабезпечених достатніми фінансовими ресурсами із Державного бюджету України, керуючись пунктом 25 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року №845, статтею 20 Бюджетного кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями Вараської міської ради, Вараська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в Програму забезпечення виконання департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2023 – 2025 роки №7190-ПР-6 (далі – Програма №7190-ПР-6), затверджену рішенням Вараської міської ради від 19.01.2023 №1786-РР-VIII, виклавши її в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків та на постійні комісії з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку, з питань соціального захисту та охорони здоров’я.

Додаток: Програма №7190-ПР-6.

Міський голова                                                                         Олександр МЕНЗУЛ                Вкладення: