Документ № 2388-ПРР-VIII- 7310 від 04.04.2023 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

04.04.2023


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

____ сесія VIII скликання

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

04.04.2023 №2388-ПРР-VIII- 7310
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-РР-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 19.01.2023 № 1787-РР-VIII, від 09.02.2023 №1799-РР-VIII, від 10.03.2023 №1854-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:

1.1. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.4. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 939 446 096,37 грн.

2. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3. Відділу забезпечення діяльності ради забезпечити опублікування цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛВкладення: