Документ № 231-Род-22-7210 від 11.10.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

11.10.2022


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

м.Вараш

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

11.10.2022 №231-Род-22-7210
 
Про план заходів на 2022 – 2024 роки з виконання завдань Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої рішенням Вараської міської ради від 09 вересня 2022 року №1618-РР-VIII №7200-ПЛ-15-22

З метою забезпечення здійснення моніторингу та оцінки результативності реалізації стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої рішенням Вараської міської ради від 09 вересня 2022 року №1618-РР-VIII, відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (зі змінами), на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року №497-р «Деякі питання реалізації у 2021—2023 роках Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки», розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 14 лютого 2020 року №77 «Про план на 2021 – 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план заходів на 2022 – 2024 роки з виконання завдань Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої рішенням Вараської міської ради від 09 вересня 2022 року №1618-РР-VIII (далі – План на 2022 – 2024 роки), згідно з додатком 1.

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Вараської міської ради, підприємствам, установам та організаціям, визначеним у додатку 1 до цього розпорядження ( відповідальним виконавцям).

2.1 Забезпечити виконання завдань та заходів Плану на 2022 – 2024 роки.

2.2. При розробленні місцевих цільових програм та програми економічного і соціального розвитку керуватися положеннями Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року, зокрема стратегічними, операційними цілями, завданнями,індикаторами виконання та Планом  на 2022 – 2024 роки.

2.3. Інформацію про хід виконання цього розпорядження подавати управлінню економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради щокварталу до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, для проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану на 2022 – 2024 роки за формою згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                             Олександр МЕНЗУЛВкладення: