Документ № 335-РВ-22 від 30.09.2022 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30.09.2022 м.Вараш №335-РВ-22
 
Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки №7200-ПР-01, затвердженої рішенням Вараської міської ради від 24.02.2021 №107 (зі змінами)

З метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва та використання його потенціалу для вирішення соціально-економічних проблем громади, у зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним із 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закону України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», керуючись статтями 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до Програми розвитку малого і середнього підприємництва Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки №7200-ПР-01, затвердженої рішенням Вараської міської ради від 24.02.2021 №107 (зі змінами), виклавши її в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В.о. міського голови                                                       Ігор ВОСКОБОЙНИКВкладення: