Документ № 325-РВ-22 від 30.09.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

03.09.2022


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30.09.2022 м.Вараш №325-РВ-22
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, в тому числі підпунктом 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», статтею 40, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 №1173 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2022 № 1373-РР-VIII, від 08.03.2022 № 1378-РР-VIII, від 15.03.2022 №1382-PP-VIII, від 08.04.2022 №1386-РР-VIII, від 10.06.2022 № 1500-РР-VIII, від 14.07.2022 №1544-РР-VIII, від 09.09.2022 №1619-РР-VIII, рішеннями виконавчого комітету Вараської міської ради від 22.04.2022 №133-РВ-22, від 05.05.2022 №140-РВ-22, від 21.07.2022 №212-РВ-22, від 31.08.2022 №275-РВ-22, від 14.09.2022 №302-РВ-22 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:

1.1. Провести перерозподіл видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 1.

1.2. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3. Управлінню документообігу та організаційної роботи виконавчого комітету Вараської міської ради забезпечити опублікування цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В.о. міського голови                                       Ігор ВОСКОБОЙНИКВкладення: