Документ № 148-ПРВ-22-7210 від 02.05.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

03.05.2022


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я

02.05.2022 м.Вараш №148-ПРВ-22-7210
 
Про схвалення довгострокової програми — Стратегія розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року №7200-ПР-03

З метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку Вараської міської територіальної громади, створення сприятливих умов для розвитку економіки, конкурентоспроможності, привабливого інвестиційного клімату громади, відповідно до законів України «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної політики», постанов Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», від 05.08.2020 №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», на підставі Указу Президента України від 24.02.2022  №64 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджено Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»,керуючись статтями 27, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити довгострокову програму — Стратегія розвитку Вараської  міської територіальної  громади на період до 2027 року №7200-ПР-03, згідно з додатком 1.

2. Затвердити показники моніторингу виконання Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року №7200-З-01-22, згідно з додатком 2.

3.   Виконавчим органам Вараської міської ради:

3.1. Забезпечити  перегляд  діючих цільових програм для приведення їх у відповідність до стратегічних пріоритетів та цілей, визначених у Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року №7200-ПР-03.

3.2. Забезпечити     врахування    основних     положень    Стратегії    розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року №7200-ПР-03 при розробці програмних документів, бюджетних показників, галузевих планів розвитку.

4. Підприємствам, установам та  організаціям  усіх  форм власності, громадським організаціям Вараської міської територіальної громади рекомендувати керуватися даним документом при розробці планів своєї діяльності.

5.   Контроль   та    організацію    виконання    цього    рішення   покласти  на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                               Олександр МЕНЗУЛВкладення: