Документ № 407 від 03.12.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

03.12.2021


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я

03.12.2021 №407
 
Про надання дозволу громадянам ------, ------ на вчинення правочину

Розглянувши подання служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради від 02.12.2021 року №01-46/1176, враховуючи акт перевірки згідно заяв громадян ------ та ------ від 29.11.2021 року №137/01-46, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України, статтями 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл громадянам ------ та ------ на вчинення правочину, а саме: на надання згоди на підписання та укладення договору дарування квартири, яка знаходиться за адресою: ------, на користь та в інтересах неповнолітньої дитини ------, ------ року народження.

2. Зобов’язати громадян ------ та ------ направити в службу у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради копію договору, укладеного відповідно до даного рішення виконавчого комітету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міськогоголови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міський голова                                                                        Олександр МЕНЗУЛВкладення: