Друкувати


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я

24.11.2021 №401
 
Про надання дозволу громадянину --------- на вчинення правочину

Розглянувши заяву ---------- від 22 листопада 2021 та пакет документів, поданих відповідно до вимог чинного законодавства, враховуючи протокол засідання опікунської ради з питань забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки або піклування від 23 листопада 2021 №6, згідно підпункту 4.7 пункту 4 Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 №34/166/131/88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 за №387/3680, керуючись пунктом 3 частини першої статті 71 Цивільного кодексу України, підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл громадянину ---------, -------- року народження, який за рішенням Кузнецовського міського суду від 12.05.2016 №565/1635/15 призначений опікуном недієздатного ----------, -------- року народження, на вчинення правочину, а саме:

- на підписання та укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: -------- область, місто -----, вулиця --------, будинок ---, квартира ---, від імені недієздатного ---------, -------- року народження, якому на правах приватної спільної часткової власності належить частина вищевказаного житла, за умови забезпечення останнього рівноцінним житлом, шляхом набуття права власності на частку квартири, що знаходиться за адресою: місто -----, мікрорайон -------, будинок ----, корпус ---, квартира ---.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. Волинця.

Міський голова                                                           Олександр МЕНЗУЛ