Документ № 400 від 24.11.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

24.11.2021


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я

24.11.2021 №400
 
Про затвердження подання щодо можливості призначення опікуном ------------

Розглянувши заяву від 08 листопада 2021 року та відповідні документи -------------, --------- року народження, яка зареєстрована за адресою: місто -----, мікрорайон -----, будинок ---, квартира ---, про можливість призначення її опікуном над повнолітньою дочкою -----, ----------- року народження, яка страждає -------------, проживає за адресою: місто -------, мікрорайон -----, будинок ---, квартира ---, враховуючи протокол засідання опікунської ради з питань забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки або піклування № 6 від 23 листопада 2021 року, відповідно до частини першої статті 56, частини першої статті 60 Цивільного кодексу України, частини першої статті 300 Цивільного процесуального кодексу України, спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 №34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 за №387/3680, керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити подання до Кузнецовського міського суду Рівненської області щодо можливості призначення опікуном ------- над повнолітньою дочкою ----------, у разі визнання останньої недієздатною (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. С. Волинця.

Міський голова                                                           Олександр МЕНЗУЛВкладення: