Документ № 399 від 24.11.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

24.11.2021


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я

24.11.2021 №399
 
Про надання дозволу громадянину --------- на вчинення правочину

Розглянувши заяву --------- від 22 листопада 2021 та пакет документів, поданих відповідно до вимог чинного законодавства, враховуючи протокол засідання опікунської ради з питань забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки або піклування від 23 листопада 2021 №6, згідно підпункту 4.7 пункту 4 Правил опіки і піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 №34/166/131/88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 за №387/3680, керуючись пунктом 3 частини першої статті 71 Цивільного кодексу України, підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл громадянину -------, ------ року народження, який за рішенням Кузнецовського міського суду від 12.05.2016 №565/1635/15 призначений опікуном недієздатного ---------, -------- року народження, на вчинення правочину, а саме:

- на підписання та укладання договору дарування частки квартири, що знаходиться за адресою: -------- область, місто -----, мікрорайон -------, будинок ---, корпус ---, квартира ---, де дарувальником виступає -------, ------ року народження, на користь та в інтересах недієздатного ---------, ----- року народження.

2. Зобов’язати громадянина ------------- направити в орган опіки та піклування виконавчого комітету Вараської міської ради за адресою: Рівненська область, місто Вараш, майдан Незалежності, 1, документи, що підтверджують гарантоване право на житло -----------.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. Волинця.

Міський голова                                                           Олександр МЕНЗУЛВкладення: