Документ № 1153 від 29.10.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

22.12.2021 року оприлюднено в новій редакції

Публікація документу

29.10.2021


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Проєкт РІШЕННЯ

(нова редакція від 21.12.2021 року)

29.10.2021 №1153
 
Про затвердження Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року

З метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку Вараської міської територіальної громади, створення сприятливих умов для розвитку економіки, конкурентоспроможності, привабливого інвестиційного клімату громади, відповідно до законів України «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної політики», постанов Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», від 05.08.2020 №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями Вараської міської ради, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Стратегію розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року згідно з додатком 1.

2. Затвердити показники моніторингу виконання Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року згідно з додатком 2.

3.  Виконавчим органам Вараської міської ради:

3.1.Забезпечити перегляд діючих цільових програм для приведення їх у відповідність до стратегічних пріоритетів та цілей, визначених у Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року.

3.2.Забезпечити врахування основних   положень   Стратегії  розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року при розробці програмних документів, бюджетних показників, галузевих планів розвитку.

4. Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям Вараської міської територіальної громади рекомендувати керуватися даним документом при розробці планів своєї діяльності.

5. Управлінню економіки та   розвитку  громади виконавчого комітету Вараської міської ради оприлюднити Стратегію розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року на офіційному вебсайті Вараської міської ради.

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення Кузнецовської міської ради від 15.10.2015 №2157 «Про Стратегічний план розвитку міста «Кузнецовськ 2025 – Європейське місто».

7. Контроль та організацію    виконання    цього    рішення  покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                 Олександр МЕНЗУЛ        Вкладення: