Документ від 05.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.08.2021


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
05.08.2021
 
Відстеження результативності регуляторного акта - рішення Вараської міської ради від 30.04.2014 №1232 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Вараш (в новій редакції)»

м. Вараш                                                                                                      26. 07. 2021 року

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення Вараської міської ради від 30.04.2014 №1232 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Вараш (в новій редакції)».

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ муніципальної поліції виконавчого комітету Вараської міської ради

3. Цілі прийняття акта.

Цілями прийнятого регуляторного акта є:

- дотримання принципів державної регуляторної політики;

- дотримання громадського порядку в місті;

- забезпечення в місті чистоти та належного санітарного стану, належної організації торгівлі, додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах у місті;

- додержання фізичними і юридичними особами законодавства України в сфері благоустрою;

- використання об’єктів благоустрою міста Вараш відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Відповідно до аналізу регуляторного впливу та ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Лютий 2021 року – Липень 2021 року.

5. Тип відстеження.

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта використовується статистичний метод одержання даних, а також дослідження відповідності діючому законодавству України.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи мету та основні цілі прийняття регуляторного акта для відстеження його результатів визначено такі показники, як кількість скарг та пропозицій від мешканців щодо порушення або поліпшення стану благоустрою міста Вараш, кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП, кількість складених приписів за статтею 152 КУпАП.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Кількісні та якісні показники результативності дії регуляторного акта:

№ п/п Показник 2019 рік 2020 рік
Кількість скарг та пропозицій від мешканців щодо порушення або поліпшення стану благоустрою міста Вараш, всього од.

180

123

Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП, всього од.

29

25

Кількість складених приписів за статтею 152 КУпАП, всього од. 213 88

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

При виявленні порушення правил благоустрою громадянами та суб’єктами господарювання міста Вараш, відділом муніципальної поліції виконавчого комітету Вараської міської ради складаються протоколи про адміністративні правопорушення та передаються на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Вараської міської ради. При виявленні самовільно розміщених об’єктів, особам що їх розмістили направляються приписи про здійснення самостійно в добровільному порядку усунення розміщених об’єктів. Динаміка та кількісні показників результативності дії регуляторного акту дають змогу зробити висновок про доцільність такого порядку та його ефективність. В результаті реалізації регуляторного акту покращується благоустрій та санітарний стан міста.

Зауваження до регуляторного акта:

При проведенні періодичного відстеження результативності регуляторного акта виявлено ряд суттєвих невідповідностей, а саме:

На сьогодні відповідно до Постанови Верховної ради України від 19.05.2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» місто Кузнецовськ перейменовано в місто Вараш.

Відповідно до рішення Вараської міської ради від 06.04.2017 №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради  та її виконавчого комітету» Кузнецовська міська рада та виконавчий комітет Кузнецовської міської ради перейменовано у Вараську міську раду та відповідно у виконавчий комітет Вараської міської ради.

Також, рішенням двадцять дев'ятої сесії Вараської міської ради від 26.10.2018 №1201 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення» до територіальної громади міста Вараш приєднано територіальну громаду села Заболоття, а відповідно до розпорядження КМУ від 12.06.2020 №722-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області» до складу Вараської міської територіальної громади приєднано Більськовільську сільську раду, Мульчицьку сільську раду, Озерецьку сільську раду, Собіщицьку сільську раду, Сопачівську сільську раду та Старорафалівську сільську раду, у зв’язку з чим утворено Вараську міську територіальну громаду.

Окрім того, в діючому законодавстві в сфері благоустрою відбулись суттєві зміни, а саме: Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України прийнято наказ від 27.11.2017 №310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту», відповідно до якого постала необхідність приведення у відповідність діючий регуляторний акт/рішення Вараської міської ради від 30.04.2014 №1232 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Вараш (в новій редакції)»

З огляду на зазначене, даний регуляторний акт - рішення Вараської міської ради від 30.04.2014 №1232 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Вараш (в новій редакції) не відповідає вимогам чинного законодавства та потребує скасування, як такий, що не відповідає принципам державної регуляторної політики встановлених чинним законодавством, а саме, забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

Проте, на виконання статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» орган місцевого самоврядування на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту, які затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту» розробляє власні Правила благоустрою. У разі якщо міською радою не прийнято рішення про затвердження Правил, застосовуються Типові правила.

Також, відповідно до рішення Вараської міської ради від 24.02.2021 №164 «Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №25 «Про затвердження плану діяльності Вараської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік» протягом 2021 року відділу муніципальної поліції виконавчого комітету Вараської міської ради необхідно забезпечити виконання положень пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту два, частини 1, статті10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Начальник відділу екологічного контролю                               Віра ПРОКОПОВИЧ

Начальник управління економіка

та розвитку громади

   

             Ірина БАРАБУХ

 

          

Заступник міського голови                                                           Михайло ВОЛИНЕЦЬ

Міський голова          Олександр МЕНЗУЛ


Вкладення: