Документ № 521 від 25.06.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Десята сесія

РІШЕННЯ

25.06.2021 №521
 
Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №61 «Про затвердження комплексної програми «Розумна Громада» на 2021-2024 роки»

В зв'язку з необхідністю впорядкування функцій та реалізації управлінських процесів діяльності, враховуючи рішення Вараської міської ради від 24.02.2021 №110 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», на підставі пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями Вараської міської ради, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №61 «Про затвердження комплексної програми «Розумна Громада» на 2021-2024 роки» (далі – Програма) наступні зміни:

1.1. По тексту рішення після слів «відділ програмно-комп'ютерного забезпечення» доповнити словами «відділ інформаційних технологій» у відповідних відмінках.

1.2. В розділі 6. «Координація та контроль за ходом виконання Програми»:

1.2.1. Пункт 6.1. викласти в новій редакції: «Координацію дій по виконанню заходів Програми здійснює керуючий справами виконавчого комітету».

1.2.2. Пункт 6.5. викласти в новій редакції: «Контроль за виконанням заходів Програми здійснює керуючий справами виконавчого комітету».

2. Контроль виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету та постійну комісію Вараської міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку.

Міський голова                                                                     Олександр МЕНЗУЛВкладення: