Документ № 384 від 28.05.2021 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Дев'ята сесія

РІШЕННЯ

28.05.2021 №384
 
Про внесення змін до установчих документів Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради та затвердження Положення про Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради в новій редакції

З метою приведення установчих документів Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради у відповідність до чинного законодавства, враховуючи рішення Вараської міської ради від 24 лютого 2021 року №110 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління»із змінами, рішення Вараської міської ради від 14 квітня 2021 року №310 «Про створення юридичної особи – Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до установчих документів Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради, в частині внесення змін до його положення, а саме:

1.1. В розділі 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» пункт 1.4 викласти в новій редакції: «Працівники Департаменту (відділу культури та туризму, відділу молодіжних ініціатив, відділу масового спорту) є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

При Департаменті діє централізована бухгалтерія. Положення, штатний розпис та посадові інструкції працівників централізованої бухгалтерії затверджуються директором Департаменту в установленому порядку».

1.2. Пункт 1.16 доповнити словами «Скорочене найменування Департаменту – Департамент КТМС ВК ВМР».

1.3. В пункті 1.18слова «Місцезнаходження Департаменту: 34403, Рівненська область, м.Вараш, майдан Незалежності, 1» замінити на слова «Місцезнаходження Департаменту: 34400, Рівненська область, місто Вараш, мікрорайон Перемоги, 23».

1.4. В розділі 3 «СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ» пункт викласти в новій редакції: «До складу Департаменту входять структурні підрозділи (відділ культури та туризму; відділ молодіжних ініціатив; відділ масового спорту). Положення про Департамент затверджується міською радою. Положення про структурні підрозділи Департаменту затверджує директор департаменту».

1.5. Пункт викласти в новій редакції: «У підпорядкуванні Департаменту знаходиться 13 закладів, а саме:

- Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку»;

- Комунальний заклад «Вараський молодіжний центр»;

- Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Вараська дитяча музична школа;

- Центр дозвілля;

- Заболоттівський будинок культури;

- Вараська міська бібліотека для дітей;

- Вараська міська публічна бібліотека;

- Будинок культури с. Більська Воля;

- Будинок культури с. Мульчиці;

- Будинок культури с. Собіщиці;

- Клуб с. Озерці;

- Клуб с. Стара Рафалівка;

- Клуб с. Сопачів».

1.6. В розділі 4 «КОМПЕТЕНЦІЯ (ФУНКЦІЇ) ДЕПАРТАМЕНТУ» пункт 4.12 (підпункти 4.12.1 – 4.12.7) Функції відділу централізованої бухгалтерії (ВЦБ) виключити. Пункт 4.13 вважати пунктом 4.12.

1.7. В розділі 9 «ДОДАТОК. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ» виключити Відділ централізованої бухгалтерії, замінити слова «Начальник відділу, заступник директора Департаменту – 1» на «Заступник директора департаменту, начальник відділу - 1».

2. Затвердити Положення департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради в новій редакції, згідно з додатком.

3. Уповноважити директора Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради Миколу ОРЕШКА подати всі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів в установленому законом порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язківта на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної політики та спорту.

Міський голова                                                        Олександр МЕНЗУЛВкладення: