Документ № 167 від 24.02.2021 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Шоста сесія

РІШЕННЯ

24.02.2021 №167
 
Про затвердження Комплексної програми енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

З метою скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної сфери, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в будівлях, зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, відповідно до Закону України «Про енергозбереження», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту», відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 №866 «Про Комплексну програму енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними депутатськими комісіями Вараської міської ради, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Комплексну програму енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з бюджету Вараської міської територіальної громади, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням Вараської міської ради про бюджет Вараської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

3. Відділу економіки виконавчого комітету Вараської міської ради щорічно інформувати Вараську міську раду про хід реалізації заходів Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                  Олександр МЕНЗУЛВкладення: