Документ № 90 від 11.01.2021 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Проєкт РІШЕННЯ

11.01.2021 №90
 
Про звернення Вараської міської ради щодо необхідності повернення дії пільгового тарифу на електроенергію для споживачів,що знаходяться у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій

Від імені та в інтересах Вараської міської територіальної громади, з метою захисту інтересів та законних прав населення громади, що постійно проживає у 30-ти кілометровій зоні атомної електростанції – ВП «РАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати звернення до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг народного депутата України, А.Геруса, народних депутатів України В.М’ялика, А.Шараськіна, Асоціації міст України щодо необхідності повернення дії пільгового тарифу на електроенергію для споживачів, що знаходяться у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій та внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та Закону України «Про ринок електричної енергії» (звернення додається).

2. Секретаріату міської ради направити дане рішення зі зверненням до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, народного депутата, голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг А. Геруса, народних депутатів України В. М’ялика, А. Шараськіна, Асоціації міст України.

3.  Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті Вараської міської ради.

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.

Міський голова                      Олександр  МЕНЗУЛ

 


Додаток
до рішення Вараської міської ради

____________2021 № _____
Верховній Раді України

вул. Михайла Грушевського, 5

м. Київ, 01008

Президенту України

вул. Банкова, 11

м. Київ, 01220

Кабінету Міністрів України

вул. Михайла Грушевського, 12/2

м. Київ, 01008

Народному депутату України, голові Комітету Верховної Ради України

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

А. Герусу

вул. Михайла Грушевського, 5

м. Київ, 01008

Народному депутату України

В. М’ялику

вул. Михайла Грушевського, 5

м. Київ, 01008

Народному депутату України

А. Шараськіну

вул. Михайла Грушевського, 5

м. Київ, 01008

Асоціація міст України 

вул. Січових Стрільців, 73

м.Київ, 04053

 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Вараської міської ради щодо необхідності повернення дії пільгового тарифу на електроенергію для споживачів,що знаходяться у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій та внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та Закону України «Про ринок електричної енергії»

1. Відповідно до статті 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» – населення територій, на яких розміщуються підприємства з видобування і переробки уранових руд, ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від їх діяльності, у тому числі на пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій у розмірі відповідно до статті 17 Закону України «Про електроенергетику».

Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 регламентовано втрату чинності статті 17 Закону України «Про електроенергетику», яка встановлювала пільговий тариф на електроенергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення.

Стаття 22 Конституції України встановлює, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Всупереч цьому, 28.12.2020 року на засіданні Уряду схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 483», відповідно до якої визначено єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт год. В свою чергу, це не може не викликати запитань щодо обґрунтованості такого рішення в зв'язку з тим, що чинним законодавством України питання встановлення ціни/тарифів на електроенергію не віднесено до компетенції Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» – місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції готують пропозиції щодо видів, обсягів, джерел надання соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження.

З огляду на вищевикладене та враховуючи постійне зростання тарифів на житлово-комунальні послуги (в тому числі на електроенергію), враховуючи те, що надходження, що отримані від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, спрямовуються до місцевих бюджетів (на територію яких поширюються відповідні зони спостереження платників збору) не у повному обсязі, з метою недопущення зростання соціальної напруги у містах-супутниках АЕС, депутати Вараської міської ради Рівненської області, просять вас сприяти у поверненні дії пільгового тарифу на електричну енергію для населення (побутових споживачів), яке постійно проживає у 30-кілометровій зоні ядерних установок (атомних електростанцій) та скористатися правом законодавчої ініціативи і подати до Верховної Ради України проєкт змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону України «Про ринок електричної енергії», якими встановити ціну/тариф на електричну енергію для побутових споживачів (населення), які постійно проживають у 30-кілометровій зоні ядерних установок (атомних електростанцій), у розмірі 70 відсотків діючої ціни/тарифу для відповідної групи населення та/або встановити таку ціну/тариф виключно для монофункціональних міст-супутників ядерних установок.

2. Враховуючи, що у новому Законі України «Про ринок електричної енергії» відсутній встановлений Законом України «Про електроенергетику» пільговий тариф на електроенергію для непобутових споживачів, що знаходяться у 30-кілометровій зоні ядерних установок (атомних електростанцій), зважаючи на думку населення, керівників підприємств та підприємців міста Вараш, як монофункціонального міста-супутника Рівненської атомної електростанції, депутати Вараської міської ради Рівненської області вважають, що діюча ціна містить диспропорційну складову, що проявляється у незастосуванні пільгового тарифу/ціни (знижки) при купівлі електричної енергії непобутовими споживачами – юридичними особами (підприємствами, підприємцями та об'єднаннями громадян), які постійно працюють в монофункціональних містах-супутниках ядерних установок (атомних електростанцій).

Враховуючи, що монофункціональні міста-супутники атомних електростанцій, знаходяться в безпосередній близькості до ядерних установок, це суттєво знижує їх інвестиційну привабливість та створюються потенційні ризики для суб'єктів господарювання всіх форм власності, депутати Вараської міської ради Рівненської області, просять Вашого сприяння у внесенні змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та Закону України «Про ринок електричної енергії», якими передбачити можливість встановлення пільгових тарифів на електричну енергію для непобутових споживачів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) в монофункціональних містах-супутниках ядерних установок (атомних електростанцій).

Підсумовуючи вищенаведене, керуючись положеннями розділу XI та ст. 93 Конституції України, статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення законів, підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України, просимо Вас:

1. Подати до Верховної Ради України проєкт змін до статті 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та Закону України «Про ринок електричної енергії», якими встановити розмір діючого пільгового тарифу/ціни на електроенергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій на рівні 70 відсотків.

2. Подати до Верховної Ради України проєкт змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та Закону України «Про ринок електричної енергії», якими передбачити встановлення пільгових тарифів/ціни на електричну енергію для непобутових споживачів (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інших суб'єктів господарювання, в тому числі обслуговуючих кооперативів) в монофункціональних містах-супутниках ядерних установок (атомних електростанцій) на рівні 70 відсотків.

 

Міський голова                                                                    Олександр МЕНЗУЛ

 

 

 Вкладення: