Документ № 88 від 23.12.2020 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Четверта сесія

РІШЕННЯ

23.12.2020 №88
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішень Вараської міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 21.02.2020 №1698, від 03.04.2020 №1722, від 14.05.2020 №1746, від 26.06.2020 №1772, від 18.08.2020 №1794, від 28.08.2020 №1840, від 06.10.2020 №1849,від 10.11.2020 №10, від 20.11.2020 №17, від 27.11.2020 №23, від 15.12.2020 №64«Про внесення змін до бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», а саме:

1.  Зменшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на суму 49 730грн(додаток 2).

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на суму49 730 грн,в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджетуза рахуноккоштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)на суму 49 730 грн (додатки 2, 3).

3. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (додаток 1), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 78 372 213,10 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 114 976 180,23 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 109 764 494,23 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець2019 року, в сумі 6 855 890 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 644 204 грн.

4. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2020 році згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в сумі 527 250 323,90грн.

7. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                             Олександр МЕНЗУЛВкладення: