Документ № 17 від 20.11.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

25.11.2020


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Друга сесія

РІШЕННЯ

20.11.2020 №17
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №2 третього пленарного засідання позачергової другої сесії Вараської міської ради восьмого скликання 20 листопада 2020 року, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішень Вараської міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 21.02.2020 №1698, від 03.04.2020 №1722, від 14.05.2020 №1746, від 26.06.2020 №1772, від 18.08.2020 №1794, від 28.08.2020 №1840, від 06.10.2020 №1849, від 10.11.2020 №10 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», а саме:

1. Зменшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на суму 208 731,10 грн (додаток 2).

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на суму 208 731,10 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету   на суму 208 731,10 грн (додатки 2, 3) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

3. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (додаток 1), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 81 856 062,10 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 118 460 029,23 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 113 248 343,23 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2019 року, в сумі 6 855 890 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 644 204 грн.

4. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2020 році згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в сумі 523 766 474,90 грн.

8. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

10. У зв’язку з утворенням шляхом реорганізації комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня», відповідно до витягу з протоколу №2 третього пленарного засідання позачергової другої сесії Вараської міської ради восьмого скликання 20 листопада 2020 року здійснити перерозподіл видатків в межах головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету Вараської міської ради по КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», а саме: зменшити видатки по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 185 851,71 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 185 851,71 грн.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                             Олександр МЕНЗУЛВкладення: