Документ № 20 від 09.11.2020 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Проєкт РІШЕННЯ

09.11.2020 №20
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

(17532000000)

код бюджету

Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 30.09.2020 №626 «Про затвердження переліків засобів індивідуального захисту органів дихання та захисних споруд цивільного захисту, що фінансуються у 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації від 23.10.2020 №658, від 23.10.2020 №660 «Про міжбюджетні трансферти», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішень Вараської міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 21.02.2020 №1698, від 03.04.2020 №1722, від 14.05.2020 №1746, від 26.06.2020 №1772, від 18.08.2020 №1794, від 28.08.2020 №1840, від 06.10.2020 №1849 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на 2 675 768 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на суму 2 586 585 грн (додаток 3) за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження на суму 446 602 грн;

субвенції з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 641 063 грн;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 743 873 грн;

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 755 047 грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на суму89 183 грн,в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджетуза рахуноккоштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 89 183 грн (додатки 3, 5).

4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 84 771 032 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 121 374 999,13 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 116 163 313,13 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець2019 року, в сумі 6 855 890 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 644 204 грн.

5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2020 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в сумі 605 622 537 грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в сумі 520 851 505 грн.

11. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову О.Мензула.

Міський голова                                             Олександр МЕНЗУЛВкладення: